Digiqole ad

บสย.ผนึก SAM “ช่วย SMEs มีทางออก” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้กลยุทธ์พันธมิตร “ช่วย SMEs มีทางออก”

 บสย.ผนึก SAM “ช่วย SMEs มีทางออก” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้กลยุทธ์พันธมิตร “ช่วย SMEs มีทางออก”
Social sharing
Digiqole ad

บสย. ผนึก SAM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บูรณาการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้กลยุทธ์พันธมิตร “ช่วย SMEs มีทางออก” ให้คำปรึกษาทางการเงิน แก้หนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับ SMEs และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการหนี้

โดยเป็นการลงนามความระหว่าง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ (SAM) ณ สำนักงานใหญ่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ชั้น 18 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

นายสิทธิกร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ บสย. ได้วางกรอบแนวทาง 3 เรื่อง ภายใต้ความเชี่ยวชาญของ บสย. มาใช้ร่วมกับความเชี่ยวชาญของ SAM คือ 1. การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารหนี้และแก้ไขหนี้ 2. การให้คำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ ในการเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และ 3. การช่วยลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายใต้มาตรการ การช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสย.

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความเชี่ยวชาญของ 2 หน่วยงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ช่วย SMEs มีทางออก โดย บสย. พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาทางการเงิน และช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ แก้หนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ขณะที่ SAM จะใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน แนะนำให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และร่วมกันศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ของ SAM ที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อ แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ

Facebook Comments

Related post