Digiqole ad

บสย. ผนึก ธปท.ภาคเหนือ จัดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร

 บสย. ผนึก ธปท.ภาคเหนือ จัดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร
Social sharing
Digiqole ad

​นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. ได้ร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร โดย บสย. F.A. Center และ โครงการหลักสูตรความรู้ทางการเงินออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ที่ ธปท. ส่งต่อผู้ประกอบการที่ขอรับคำปรึกษา โดย บสย. จัดทีมที่ปรึกษา บสย. F.A. Center หรือ หมอหนี้ บสย. มาให้คำปรึกษา
​ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บสย. ได้จัดหลักสูตร ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพธุรกิจ การปรับโครงสร้างหนี้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และภัยทางการเงิน ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร จัดทีมที่ปรึกษา บสย. F.A. Center มาให้ความรู้และให้คำปรึกษา ขณะที่ หลักสูตรความรู้ทางการเงินออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ SMEs เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Fin Lit : SMEs Power up” ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมหลักสูตรจำนวนหลายร้อยราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการเงิน เช่น การดูงบการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ

“สำหรับโครงการนี้ เราเน้นผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งหากมีปัญหาประกอบธุรกิจและหนี้สิน ต้องการหาทางออก และหาวิธีแก้ไขหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เรามีผู้เชี่ยวชาญแบบฟูลทีมมาให้คำปรึกษาถึงที่ พร้อมทั้งการเติมความรู้ทางด้านการเงิน การวางแผนด้านการเงิน การจัดทำธุรกิจ รวมไปถึงการเริ่มต้นการขอสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอีกด้วย และเป็นที่น่ายินดีว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสมาพันธ์ SME ไทย ที่ส่งสมาชิกในเครือข่ายเข้าร่วมรับฟัง และขอรับคำปรึกษาทางการเงินร่วมกับ SMEs ทั่วไปจำนวนมาก” นางดุสิดา กล่าว

Facebook Comments

Related post