Digiqole ad

บสย. ประชุมอนุกรรมาธิการ แนะทางรอด SMEs

 บสย. ประชุมอนุกรรมาธิการ แนะทางรอด SMEs
Social sharing
Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บสย. เข้าประชุมหารือ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เข้มแข็ง ผ่านนโยบายของรัฐ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไทยต่อคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีนายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าว บสย. ได้นำเสนอข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs แผนการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อง่ายขึ้น ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ การบริการให้คำปรึกษาเพื่อการขอสินเชื่อ การจัดทำบัญชี การเตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่อ และการให้ความรู้ทางการเงินแก่ SMEs โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และ การช่วยเหลือลูกหนี้อย่างยั่งยืน ผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ และมาตรการ 3 สี แก้หนี้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments

Related post