Digiqole ad

บสย. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

 บสย. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้อัญเชิญนำผ้าพระกฐินไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน บสย. ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมียอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,668,205.58 บาท

นอกจากนี้ บสย. ยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดนางนองวรวิหาร ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง และโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) เพื่อเติมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments

Related post