Digiqole ad

บสย. ต้อนรับ รมว.คลัง ในโอกาสเยี่ยมชม การดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ

 บสย. ต้อนรับ รมว.คลัง ในโอกาสเยี่ยมชม การดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ
Social sharing

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ บสย. รับฟังรายงานภาระกิจการปฏิบัติงาน บสย. และมอบหมายแนวนโยบายการขับเคลื่อนทำงานของ บสย. เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ณ สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

​ทั้งนี้ บสย. ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวนโยบายสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ภายใต้แนวคิด Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs ภายใต้โครงสร้างองค์กร 6 สายงานหลัก คือ 1. สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ 2.สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ 3.สายงานปฏิบัติการ 4. สายงานสารสนเทศและดิจิทัล 5.สายงานการเงิน 6.สายงานกำกับและบริหารความเสี่ยง โดยผลดำเนินงานด้านค้ำประกันสินเชื่อในรอบ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย 2566) อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า 44,000 ล้านบาท รวมถึงผลสำเร็จการให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs

โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Technology ผ่าน Line @tcgfirst ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกกว่า 25,000 ราย และผลสำเร็จการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. ผ่านมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้กลับสู่สถานะปกติให้เร็วที่สุด

​ในโอกาสนี้ รมว.คลัง ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) ส่วนงานบริหารการจ่ายค่าประกันชดเชย และการบริหารจัดการหนี้ ตลอดจนเยี่ยมชมการทำงานด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินของ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง พร้อมมอบแนวนโยบายการดำเนินงานแก่ บสย. เพื่อมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนให้มากที่สุด ซึ่งในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 SMEs ประสบปัญหาอย่างหนัก บสย. คือกลไกการช่วยเหลือ ค้ำประกันสินเชื่อได้จริง

Facebook Comments

Related post