Digiqole ad

บริษัท อีทเวลล์ จำกัด รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 บริษัท อีทเวลล์ จำกัด รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
Social sharing
Digiqole ad

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีมอบรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ให้กับ ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร สายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท อีทเวลล์ จำกัด มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณสมบัติพิเศษต่อสุขภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีสุขภาพที่ดี และขอให้คำมั่นว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีระดับสากลเพื่อให้สมกับรางวัลเกียรติยศนี้สืบไป

Facebook Comments

Related post