Digiqole ad

บริษัท นานมี จำกัดร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งและ บริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด จัดพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือ การจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาจีนวิชาพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 บริษัท นานมี จำกัดร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งและ  บริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด จัดพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือ  การจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาจีนวิชาพื้นฐาน  ยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Social sharing

Digiqole ad

            บริษัท นานมี จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งและ บริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด  จัดพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือการจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาจีนวิชาพื้นฐานขึ้น ในระหว่างงานนิทรรศการหนังสือจีนสัญจรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเปิดทางสู่ความร่วมมือเชิงลึกในด้านการศึกษาภาษาจีนนานาชาติของทั้งสามฝ่าย ซึ่งจะร่วมกันผลักดันส่งเสริมหนังสือเรียนภาษาจีน โดยใช้ชุดหนังสือเรียนคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้านการเรียนการสอนภาษาจีน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือการจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาจีนวิชาพื้นฐาน กลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง และ บริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด ได้เยี่ยมชมบริษัท นานมี จำกัดและมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ สถานการณ์ใหม่ของการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ๆ สำหรับการศึกษาภาษาจีน ทั้งสามฝ่ายหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพและอิทธิพลของการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถผลิตหนังสือเรียนคุณภาพสูงและทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนภาษาจีนทั่วโลก อันเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งยังได้ร่วมกับโรงเรียนจีนในประเทศไทยจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเรียน และดำเนินการหารือร่วมกับทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการใช้หนังสือเรียนของทางสำนักพิมพ์ การให้บริการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน  รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไป

ภาพถ่ายที่ระลึก พิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือการจำหน่ายหนังสือเรียนพื้นฐานภาษาจีนระหว่างบริษัท นานมี จำกัด กลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งและบริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด

ซ้าย คุณเหราเทา รองบรรณาธิการบริหารของกลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

กลาง คุณศุภชัย สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด

ขวา คุณอู๋ อฺวิ๋นซี ประธานและรองผู้จัดการบริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด

ภาพถ่ายที่ระลึก

ซ้ายไปขวา

คุณเหยา กุ้ยผิง ผู้อำนวยการสาขาย่อยกลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

คุณต่ง เค่อเฉียง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

คุณเซี่ยซี ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

คุณเหราเทา รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

คุณหลู่ย์ เจี้ยนเซิง ประธานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

คุณศุภชัย สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด

คุณณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

คุณสุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน​ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คุณสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

คุณอู๋ อฺวิ๋นซี ประธานและรองผู้จัดการบริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด

คุณจ้าว หมิ่น บรรณาธิการกลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post