Digiqole ad

บริติช เคานซิล เปิดตัว หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ออกแบบพิเศษเฉพาะเพื่อธุรกิจไทย

 บริติช เคานซิล เปิดตัว หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ออกแบบพิเศษเฉพาะเพื่อธุรกิจไทย
Social sharing

Digiqole ad
  • บริติช เคานซิล เผยการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานมีสัดส่วนสูงขึ้น 20-80% แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบงาน แนะภาคธุรกิจเสริมทักษะภาษาสร้างโอกาสการแข่งขันในอนาคต  

บริติช เคานซิล เปิดตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Corporate training) หลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะการทำงานที่ตรงกับองค์กรนั้น ๆ นอกจากนี้ ความพิเศษของหลักสูตรดังกล่าวคือสามารถออกแบบให้ตอบโจทย์บริบททักษะที่แต่ละองค์กรมองหาในตัวพนักงาน อาทิ การพัฒนาทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กรด้านการสื่อสาร การพัฒนาทักษะความคิดเชิงการสร้างนวัตกรรม ในองค์กรด้านการออกแบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจุบัน องค์กรในประเทศไทยมีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานมีสัดส่วนสูงขึ้น 20 – 80% ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบงาน ทั้งนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับองค์กร (Corporate training) จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand

มร. ไซม่อน ครีซี่ ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า  บริติช เคานซิล เห็นความสำคัญของการยกระดับความสามารถของคนในองค์กรทั้งในแง่ทักษะจำเป็นตามสายงาน และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระดับองค์กร (Corporate training) ขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการพัฒนาตัวเองของบุคลากร ไปพร้อมกับการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในระดับองค์กรแบบองค์รวม โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับองค์กร (Corporate training) ได้รับการออกแบบโดยมีแนวคิดมุ่งพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรอย่างตรงจุด ตามการใช้งานในบริษัทนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริติช เคานซิล ที่จะเข้าไปรับฟังความต้องการ บริบทการทำงานของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อนำความต้องการของบริษัทมาออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสม

มร. ไซม่อน กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ เนื้อหาของหลักสูตรยังสอดแทรกเนื้อหาของซอฟต์สกิลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนบุคคล ความเข้าใจและการให้บริการลูกค้า การยอมรับความหลากหลายและไม่แบ่งแยก รวมไปถึงทักษะสำหรับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในการทำงานปัจจุบัน สำหรับระยะเวลาการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่แต่ละองค์กรต้องการจะไปถึง โดยจะมีทีมอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะจำเป็นในที่ทำงาน ทำหน้าที่เป็นผู้สอน และให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

“หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับองค์กร (Corporate training) ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ เนื่องจากบริติช เคานซิล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้เรียนวัยทำงาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละองค์กร ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว ยังถูกพัฒนาขึ้นให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ เพราะเราเชื่อว่าการที่แต่ละองค์กรสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของคนทำงานออกมาได้ จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำเกิดการพัฒนาองค์รวมอย่างยั่งยืน” มร. ไซม่อน กล่าว

ความท้าทายของธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทยนอกจากต้องปรับตัวด้านการทำงาน การประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยี การจัดการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้ในโลกการทำงานปัจจุบันก็คือทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ที่ต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะในสายงานนั้น ๆ โดยพบว่า องค์กรไทยมีผู้ที่มีความสามารถใช้งานภาษาอังกฤษในระดับดีเป็นจำนวนน้อย ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นสัดส่วนเป็น 20-80% แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบงาน สำหรับทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ดังนั้นหากองค์กรในประเทศไทยสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้ก็จะสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในระดับสากล
มร. ไซม่อน กล่าวสรุป

ทั้งนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับองค์กร (Corporate training) จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand

Facebook Comments


Social sharing

Related post