Digiqole ad

บรรยากาศเปิดวันแรกของการเปิดศูนย์การค้า แบบ COVID-FREE ด้วยมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+”

 บรรยากาศเปิดวันแรกของการเปิดศูนย์การค้า แบบ COVID-FREE ด้วยมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+”
Social sharing
Digiqole ad

มั่นใจ บรรยากาศเปิดวันแรกของการเปิดศูน

 

 • พนักงานฉีดวัคซีนแล้ว, ตรวจ ATK 100% ก่อนเริ่มทำงาน และมีการสุ่มตรวจต่อเนื่องทุกสัปดาห์, สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน 2 ชั้น, ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศด้วยแสง UV-C, เช็ดถูจุดสัมผัสทุก 30 นาที, และทำ Big Cleaning ฆ่าเชื้อทุกวัน
 • ร่วมรณรงค์สร้างวินัย ส่งเสริมสังคม สะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสะอาดปลอดภัยที่สุด

      กรุงเทพฯ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำโดยเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการวันนี้วันแรกตามประกาศของภาครัฐ บรรยากาศลูกค้ามั่นใจสูงสุดด้วยมาตรการยกระดับเข้มข้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ตอกย้ำผู้นำศูนย์การค้าสะอาดปลอดภัย ด้วยความพร้อมของพนักงานและสถานที่ รวมถึงความเป็นมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าศูนย์การค้าเป็นสถานที่ปลอดภัย COVID-FREE และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด และส่งเสริมรณรงค์สังคมสะอาดปลอดภัย

              การเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลแต่ละสาขา

 • กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหาดใหญ่ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 11:00 – 20:00 น.
 • ระยอง นครราชสีมา เปิดให้บริการทุกวันเวลา 10:00 – 20:00 น.
 • ชลบุรี เปิดให้บริการ จ.-ศ. เวลา 11:00 – 20:00 น. และ ส.-อา. เวลา 10:00-20:00 น.

โดยธุรกิจต่างๆ เกือบทั้งศูนย์การค้าเปิดให้บริการภายใต้มาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ยกระดับเข้มข้นสูงสุด ได้แก่

 • Extra Screening+ เรื่องการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองด้วย ATK

สำหรับลูกค้า

 • ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าทุกคนต้องสแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า และร้านค้าทุกครั้ง
 • ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมสะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจ อาทิ การฉีดวัคซีนแล้ว หรือการตรวจ ATK เพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปลอดภัยที่สุด
 • เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

สำหรับพนักงาน

 • พนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในศูนย์การค้าเซ็นทรัล มี 3 ทางเลือก ได้แก่
 1. พนักงานร้านค้า และศูนย์การค้าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
 2. พนักงานที่เคยติดโควิดและรักษาหายแล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน
 3. พนักงานที่ยังรอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะต้องตรวจ ATK ในครั้งแรกทุกคน และตรวจเป็นระยะต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์
  • วันแรกที่เปิดให้บริการ พนักงานต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกคน 100% และสุ่มตรวจคัดกรองด้วย ATK หมุนเวียนทุกสัปดาห์
 • หากมีอาการ พนักงานต้องหยุดทำงาน และไปตรวจ ATK ทันที
 • ผลการตรวจ ATK ของพนักงาน ต้องได้รับการรับรองจากบริษัทต้นสังกัด โดยใบรับรองจะมีผลใช้ได้ 3 วัน นับจากวันที่ตรวจ
 • อุปกรณ์การตรวจ ATK ต้องเป็นแบรนด์ที่ได้รับเครื่องหมาย อย. เท่านั้น
 • 100% Social Distancing+
 • จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 1 ต่อ 5 ตร.ม.
 • ร้านอาหาร งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ นั่งได้ 50% ของพื้นที่และ 75% หากไม่มีแอร์
 • สำหรับศูนย์อาหาร จัดให้มีระบบ Customer counting ในการควบคุมจำนวนลูกค้า 50% ของพื้นที่
 • ส่งเสริมการจองคิวล่วงหน้า และการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์
 • พนักงานต้องทานข้าวคนเดียวเท่านั้น
 • กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลเมื่อใช้บันไดเลื่อน ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือ 4 ขั้นบันไดเลื่อน
 • Extra Deep Cleaning+
 • ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C, ควบคุมระบบอากาศหมุนเวียนภายใน 5-6 ACH และล้างไส้กรองแอร์ทุก 2 เดือน
 • ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที
 • ทำความสะอาด Big Cleaning หลังศูนย์ฯ ปิดทุกวัน
 • ศูนย์การค้า / ร้านค้า ต้องลงทะเบียนเพื่อทำการประเมินผ่าน Thai Stop Covid Plus
 • พนักงานศูนย์ฯ และร้านค้าทุกคน ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai ทุกวัน
 • ป้องกัน 2 ชั้น พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือ ใส่หน้ากากอนามัย 1 ชั้น และ Face Shield
 • ห้ามเดินทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ระหว่างอยู่ในศูนย์การค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดเวลา โดยควบคุมระดับคลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำไม่ต่ำกว่า 5 ppm

              บางธุรกิจที่เปิดให้บริการแบบมีเงื่อนไขตามภาครัฐกำหนด อาทิ

 • ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม/ Food Court ที่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้ 50% สำหรับร้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งรับประทานได้ 75% และงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร
 • ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัด สระ ซอย แต่งผม โดยผ่านการนัดหมาย ให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
 • ร้านนวด เปิดได้เฉพาะฝ่าเท้า โดยผ่านการนัดหมาย
 • คลินิกเวชกรรม คลินิกเสริมความงาม (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

มาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” สอดคล้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเป็นพิเศษในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมไปถึงให้พนักงานให้บริการมีการฉีดวัคซีน – ตรวจคัดกรองวันแรก 100% และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ – กักตัวอย่างเป็นระบบ – เว้นระยะห่าง – สะอาดปลอดภัยตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่ รวมถึงการประเมินร้านค้าผ่าน Thai Stop Covid Plus, พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Safe Thai ทุกวัน ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

Facebook Comments

Related post