Digiqole ad

บมจ.โชติวัฒน์ นำทีมร่วมรณรงค์จัดหาทุนเข้า “กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่” โครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต ซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ มูลค่ากว่า 101 ลบ.

 บมจ.โชติวัฒน์ นำทีมร่วมรณรงค์จัดหาทุนเข้า “กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่” โครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต ซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ มูลค่ากว่า 101 ลบ.
Social sharing

Digiqole ad

บมจ.โชติวัฒน์ฯ ผู้นำการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำ CMC โดย “สมนึก โชติวัฒนะพันธุ์” นำทีมจัดทำโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต เพื่อร่วมรณรงค์จัดหาทุนให้กับกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ ห้องผ่าตัด รวมถึงระบบสัญญาณภาพ  รวมมูลค่ากว่า 101 ล้านบาท เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้ ที่มีอัตราการเข้ารับบริการในศูนย์หัวใจกว่า 55,921  รายต่อปี พร้อมกันนี้ต่อยอดการสื่อสารกิจกรรมด้วยการสานต่อ “ค่านิยมทดแทนพระคุณพ่อแม่” ให้สังคมไทย เชิญสาธารณชนร่วมสร้างกุศลใหญ่ร่วมกัน

 

 นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รับทราบข้อมูลว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในฐานะโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดทั่วภาคใต้ และรักษาเฉพาะโรคหัวใจจำนวนมากกว่า 55,921 รายต่อปี ในขณะที่ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดและสวนหัวใจ ที่มีอยู่มีความล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งนี้กลุ่ม บมจ.โชติวัฒน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมสนับสนุนในการจัดตั้งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมภายใต้ชื่อโครงการ  Live for Life ชีวิตต่อชีวิต” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดหางบประมาณสำหรับจัดซื้อ  เครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ การสร้างห้องผ่าตัด   รองรับเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ จำนวน 2 ห้อง รวมถึงระบบสัญญาณภาพ   ที่ทันสมัย รวมมูลค่ากว่า 101 ล้านบาท    ผ่าน “กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่” พร้อมกันนี้ประเดิมร่วมบริจาคทุนรอบแรกจำนวน 35 ล้านบาท

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลรัฐ ที่ให้บริการรักษาด้านโรคหัวใจกับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษามากกว่า 1.11 ล้านครั้งต่อปี ส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ารับการรักษามากกว่า 55,921 รายต่อปี ในขณะที่อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการรักษาเดิมมีความล้าสมัยและไม่เพียงพอ จึงรองรับการรักษาผู้ป่วยสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจ กลุ่มผู้ใหญ่ประมาณ 900 รายต่อปี และกลุ่มเด็ก 140 รายต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้หากโรงพยาบาล มีระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่ทันสมัย จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีโอกาสในการรักษาที่มากขึ้น โดยอุปกรณ์และเครื่องผ่าตัดหัวใจใหม่ควรมี จำนวน 2 ชุด เพื่อรองรับการผ่าตัดรักษาหัวใจผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก รวมถึงการสร้างห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง และระบบสัญญาณภาพ     คาดว่าต้องใช้งบประมาณราว 101 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ และบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดหางบประมาณสนับสนุน หลากหลายกิจกรรม มียอดบริจาคสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แล้วประมาณ 35 ล้านบาท ในขณะที่ความจำเป็นที่เร่งด่วนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอรับการรักษามีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่อยอดการร่วมรณรงค์สนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในครั้งนี้ร่วมกับกลุ่ม CMC และกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาต่างๆ ในลำดับต่อไป

“ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อหาทุน อาทิ การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล, การแข่งขันกอล์ฟการกุศล, กิจกรรมงานทอดผ้าป่า เป็นต้น โดยได้รับการอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชนนำโดย คุณสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์  ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเข้ามาหลายล้านบาท รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 6 จังหวัด ในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้ และการเปิดตัวโครงการ Live for Live ชีวิตต่อชีวิต ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการโครงการด้วย คาดว่าจะสามารถจัดหางบประมาณจากการบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดและสวนหัวใจ ชุดแรกให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หรือไม่เกิน 1-2 เดือน เบื้องต้น มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มโชติวัฒน์ฯ และกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วรวมประมาณ 35 ล้านบาท” นายแพทย์ไชยสิทธิ์

นายเอกดนัย โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและขาย และประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต กล่าวเสริมถึงโครงการว่า สำหรับแนวคิดในการเข้ามาช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการ Live for Live ในครั้งนี้ เนื่องจากปกติครอบครัวโชติวัฒนะพันธุ์ จะมีการทําบุญทั้งทางด้านศาสนา การศึกษาและการร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกุศลกับสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะการร่วมบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล แต่จากช่วงที่คุณแม่ไม่สบาย จําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้เห็นความยากลําบากด้านการให้บริการการรักษาคนไข้ที่มีอยู่จำนวนมาก ที่รอการรักษานาน โดยเฉพาะกรณีคนไข้โรคหัวใจที่ต้องการรักษาเร่งด่วนมากๆ จากการสอบถามทางโรงพยาบาล พบว่าปัจจัยหนึ่งมาจากอุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษามีความล้าสมัย ส่งผลต่อการรักษาคนไข้ได้ล่าช้า จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการช่วยร่วมทำบุญกุศลในการหาเครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัยในครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างยากต่อการขอทุนบริจาคจากสาธารณชนทั่วไป ประกอบกับระยะเวลาในการจัดหาเงินเพื่อส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดหัวใจในครั้งนี้ค่อนข้างสั้น ทำให้สมาชิกในครอบครัวเราทุกคน พร้อมที่จะเข้ามาช่วยกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในการจัดหาทุนในครั้งนี้ให้สำเร็จ ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งต่อการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไปในตัวด้วย

“การหาทุนทรัพย์ในภาวะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบาก เพราะเกือบทั้งหมดก็ล้วนมีความจําเป็นทั้งสิ้น แต่หากมองย้อนไปที่คนไข้ผ่าตัดหัวใจที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อต่อชีวิตของพวกเขา ครอบครัวของพวกเขา รวมถึงหากมองไปข้างหน้าว่า ในอนาคตพวกเราอาจเป็นหนึ่งในคนไข้ที่ต้องมาใช้บริการของศูนย์ฯแห่งนี้ ล่ะ ดังนั้น การเริ่มต้นช่วยเหลือกัน แบบคนละไม้คนละมือ ไม่ว่าจะเงินหลักบาทหรือหลักร้อยบาท หากสะสมเป็นกองใหญ่ขึ้น อย่างน้อยก็ช่วยชีวิตคนหนึ่งคน ซึ่งแต่ละคนนั้นอาจจะต้องดูแลครอบครัวรอบข้างอีก 5-10 คน หากเชื่อว่าบุญกุศลอันนั้นมันจะส่งผลต่อผู้ที่มีจิตกุศล ก็อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศลกับมูลนิธิฯในครั้งนี้ด้วย”  นายเอกดนัย กล่าว

นอกจากนี้ โครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต จะมีการจัดกิจกรรมการสื่อสารและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาสั้น กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เป็นต้น โดย ผู้สนใจร่วมสร้างสาธารณกุศลบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุน จัดซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจพร้อมระบบ ที่ทันสมัยให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ที่

Facebook         : Live for Life Thailand

Instragram         : live.for.life.thailand

YouTube          : @Live.For.Life.Thailand

หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่  ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่เลขที่บัญชี 263-1-08544-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่  ได้ที่ 0986702374 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนร่วมจัดซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจพร้อมระบบ ที่ทันสมัยให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกัน ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : ชมภาพยนตร์โฆษณาสั้น เพื่อการสื่อสารโครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต ได้ที่ https://youtu.be/HWlKu1iPb20

https://www.youtube.com/watch?v=6SPoNL63DuU

Facebook Comments


Social sharing

Related post