Digiqole ad

บทวิเคราะห์: การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกงแบบไม่มีสีสันเดียวสะท้อนถึงประชาธิปไตยตลอดกระบวนการ

 บทวิเคราะห์: การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกงแบบไม่มีสีสันเดียวสะท้อนถึงประชาธิปไตยตลอดกระบวนการ

วันที่ 19 ธันวาคม มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 7 ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

Advertisement
ผลการนับคะแนนที่เปิดเผยในวันที่ 20 ธันวาคม สมาชิกสภานิติบัญญัติ 90 คนทั้งหมดได้รับเลือกมาอย่างราบรื่น

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งแรกหลังฮ่องกงปรับปรุงระบบเลือกตั้ง จากกติกาการเลือกตั้งได้เพิ่มจำนวนที่นั่งและปรับวิธีการจัดสรรที่นั่งเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมฮ่องกง ประกันให้ทุกชนชั้น ทุกวงการ และทุกด้านมีผู้แทนเข้าร่วมองค์กรนิติบัญญัติ สะท้อนให้เห็นถึงความกว้างขวางของผู้แทน ความปรองดองทางการเมือง ตลอดจนการเข้าร่วมอย่างสมดุลและการแข่งขันอย่างยุติธรรม

ในกระบวนการเลือกตั้งผู้สมัครรักชาติรักฮ่องกง 153 คนถกเถียงกันอย่างดุเดือดในประเด็นเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เมื่อดูประวัติส่วนบุคคลของสมาชิกสภานิติบัญญัติ 90 คนครั้งนี้ มีทั้งคนที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ มีประสบการณ์สูงในสภานิติบัญญัติ และก็มีคนที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ ตลอดจนคนที่ไม่เคยทำงานด้านการเมืองเข้าร่วม จากประวัติการทำงานจะพบว่า มีทั้งหัวกะทิในวงการธุรกิจและการเมือง บุคคลดีเด่นในวงการการศึกษา การแพทย์ กฎหมาย และบัญชี เป็นต้น ความหลากหลายด้านภูมิหลังแสดงว่า คนรักชาติบริหารฮ่องกงไม่ใช่มีสีสันเดียว แต่เป็นสีสันหลากหลาย

เรื่องที่น่าหยิบยกมากล่าวถึง คือ การเลือกตั้งครั้งนี้ 90 ที่นั่งทั้งหมดล้วนมีการแข่งขัน ไม่มีสักคนสามารถดำรงตำแหน่งโดยอัตโนมัติ นี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนภายหลังฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิเมื่อปี 1997 การเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นถึงประชาธิปไตยตลอดกระบวนการ คำหลอกลวงที่ว่าระบบการเลือกตั้งใหม่กดขี่ประชาธิปไตยไม่ต้องตอบโต้ก็ล้มเหลวอยู่แล้ว

นายเฉิน หย่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติคนใหม่ กล่าวว่า การได้รับเลือกเป็นสมาชิกฯ ครั้งนี้นำความคาดหวังมาสู่ชาวบ้านอย่างมาก หวังว่าทุกคนจะช่วยเหลือ สนับสนุน ตลอดจนเร่งรัดเขตบริหารพิเศษฯ ใช้เวลาเร็วที่สุดแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกของฮ่องกง แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับชาวบ้านซึ่งรวมถึงปัจจัย 4 เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านระดับปานกลางและพื้นฐาน โดยเฉพาะเยาวชนมีความหวังต่อการซื้อที่อยู่อาศัยและพัฒนาเศรษฐกิจ คำกล่าวของสมาชิกฯ เรียบง่ายและแบกรับหน้าที่ เรามีเหตุผลเชื่อว่า มีสมาชิกฯ รักชาติรักฮ่องกงเหล่านี้ร่วมบริหารและสร้างฮ่องกง อนาคตของฮ่องกงย่อมจะดีขึ้น

อย่างไรก็ตามขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงเพิ่งสิ้นสุดลงอย่างราบรื่น วันที่ 20 ธันวาคม พันธมิตร “ไฟว์อายส์” และกลุ่มจี 7 ประกาศแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศ โจมตีระบบเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกง ใส่ร้ายป้ายสีว่าประชาธิปไตยฮ่องกงถูกกัดกิน โดยประเทศตะวันตกเหล่านี้พูดครั้งแล้วครั้งเล่า เอาแถลงการณ์ร่วมจีน-อังกฤษซ้ำอีก แต่คำกล่าวนี้ไม่มีเหตุผลในหลักทฤษฎีทางกฎหมาย

เมื่อทบทวนประวัติศาสตร์ช่วงกว่า 150 ปี ที่อังกฤษปกครองฮ่องกงแบบอาณานิคมนั้น อังกฤษห้ามดำเนินการปฏิรูปแบบประชาธิปไตยท้องถิ่นมาหลายครั้ง สังคมฮ่องกงไม่มีประชาธิปไตยใด ๆ หลังจากปี 1997 ที่ฮ่องกงกลับคืนสู่ปิตุภูมิแล้ว ชาวฮ่องกงถึงเป็นตัวของตัวเองครั้งแรก บริหารกิจการภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงภายใต้กรอบ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ส่วนเมื่อฮ่องกงกลับคืนสู่ปิตุภูมิและงานภายหลังทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว มาตราที่เกี่ยวข้องกับอังกฤษในแถลงการณ์ร่วมจีน-อังกฤษล้วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว อังกฤษไม่มีอำนาจอธิปไตย ไม่มีอำนาจบริหาร และอำนาจกำกับดูแลฮ่องกงหลังกลับคืนสู่ปิตุภูมิ การใช้ข้ออ้างประชาธิปไตยแทรกแซงกิจการฮ่องกงอีกเป็นการก่อกวนและทำลายการพัฒนาประชาธิปไตยฮ่องกงอย่างรุนแรง

ฮ่องกงเป็นฮ่องกงของจีน ฮ่องกงเดินตามหนทางประชาธิปไตยแบบไหน ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบไหน ควรสอดคล้องกับความเป็นจริงของฮ่องกงและเป็นกิจการภายในของจีน การบรรลุประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบไม่สามารถเป็นแบบเดียวกันหมด ประเทศตะวันตกส่วนน้อยใช้มาตรฐานเดียววัดระบบเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกง การกระทำนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย

การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและข้อได้เปรียบของระบบการเลือกตั้งใหม่ เป็นการเลือกตั้งที่ผนึกความรับรู้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของสังคม ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางและได้รับการต้อนรับอย่างจริงใจจากวงการต่าง ๆ ในฮ่องกง สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลจีนพัฒนาและปรับปรุงระบบเลือกตั้งฮ่องกงมีผลเห็นได้ชัด พร้อมไปกับฮ่องกงเข้าสู่ยุคใหม่ที่คนรักชาติบริหารฮ่องกง ไข่มุกตะวันออกย่อมจะส่องแสงแวววาวอีกครั้ง

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

Advertisement
Facebook Comments

Related post