Digiqole ad

น้ำท่วม สาหัสซ้ำซาก “น้ำลายท่วม”แย่ยิ่งกว่า

 น้ำท่วม สาหัสซ้ำซาก “น้ำลายท่วม”แย่ยิ่งกว่า
Social sharing
Digiqole ad

ปัญหา “อุทกภัยน้ำท่วม” แม้จะเป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติแต่หากมีรัฐบาลที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล จะ
สามารถระวังป้องกันและรับมือได้ ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เพราะหากไม่รู้ว่า ช่วงไหนจะเป็นช่วงหน้าแล้ง ช่วงไหน
เป็นหน้าฝน ช่วงไหนเป็นช่วงที่จะมีมรสุม มีพายุพาดผ่าน ประเทศไทยบ้าง ก็ไม่สมควรที่จะเป็นรัฐบาลแล้ว
ยิ่งการเป็นรัฐบาล คุมอำนาจในการบริหารประเทศเบ็ดเสร็จ เด็ดขาดไว้ในกำมือมายาวนาน 7 ปี แต่ละปีมีการตั้งงบประมาณ
บริหารจัดการน้ำ

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post