Digiqole ad

“นูรีซัน ลอเซ็ง” คว้าเหรียญทอง ปันจักสีลัต ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

 “นูรีซัน  ลอเซ็ง” คว้าเหรียญทอง  ปันจักสีลัต ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
Social sharing
Digiqole ad

นูรีซัน ลอเซ็ง อดีตเหรียญทอง นักกีฬาปันจักสีลัต ประเภทท่ารำ ทีมชาติไทยทีมหญิง คว้าเหรียญทอง จาก ปันจักสีลัต S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง ด้วยการเอาชนะ สุภาพร ศรีเล็ก จากศรีสะเกษ 5-0 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้

ปันจักสีลัต A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ พัชรพล อันทับทิม จากนครราชสีมา ชนะ สุรชาติ เปาะมะ จากยะลา 4-1, ปันจักสีลัต A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่
ฟิรดาวส์ ดุรอแม จากนราธิวาส ชนะ ปรางค์วิไล วังบุญ จากบุรีรัมย์ 5-0, ปันจักสีลัต B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ นิธินัย ถ้ำแก้ว จากกาฬสินธุ์ ชนะ บอล แซ่ม้า จากจังหวัดตาก, ปันจักสีลัต B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ เกตวลี ลี้โชติ จากฉะเชิงเทรา ชนะ ฐิติมา ประจง จากนครราชสีมา 5-0

ปันจักสีลัต C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ พีรพล มิตทสาร จากชุมพร ชนะ ภูมินทร์ สวัสดิ์ไทร จากกรุงเทพมหานคร 5-0, ปันจักสีลัต C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ สุวภัทร โพธิ์งามวงศ์ จากกรุงเทพมหานคร ชนะ กนกวรรณ ทางดี จากชุมพร 5-0,

ปันจักสีลัต D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ อาดีลัน เจ๊ะแมง จากยะลา เอาชนะ พรชัย มั่นพลอย จากสุโขทัย 4-1, ปันจักสีลัต D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ รุจรวี อุตมศรีขันธ์ จากชุมพร ชนะ TKO กาญจนา ศรีเตชะ จากกรุงเทพมหานคร

ปันจักสีลัต E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย เหรียญทองไก้แก่ พรเทพ พูลแก้ว จากสงขลา เอาชนะ ณัฐวุฒิ เชชเอม จากปทุมธานี, ปันจักสีลัต E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ กมลวรรณ ศรีนิรัตน์ จากนครศรีธรรมราช ชนะ TKOเอนอร นาคนวล จากปทุมธานี

ปันจักสีลัต F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ วัชรินทร์ สิงสวัสดิ์ จากชุมพร ชนะ TKO บารมี ปฎิบัติดี จากกาฬสินธุ์, ปันจักสีลัต G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย พงษ์นรินทร์ ศรีโคตร จากสงขลา เอาชนะ สุรินธร ดำเปล่า จากตรัง 3-2, ปันจักสีลัต H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ พิมพิราช ต้นเขียน จากยโสธร เอาชนะ ณัฐดนัย อ่อนแก้ว จากพัทลุง 5-0 และ ปันจักสีลัต I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ วรัชญ์ บัวลม จากนครสวรรค์ ชนะ ทิวธง วงศ์ศิริศักดิ์ จากบุรีรัมย์ 5-0

Facebook Comments

Related post