Digiqole ad

นีเวีย เดินหน้ามอบโอกาสการศึกษาผ่าน “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ปีที่สอง

 นีเวีย เดินหน้ามอบโอกาสการศึกษาผ่าน “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ปีที่สอง
Social sharing

Digiqole ad
  • นีเวีย ร่วมกับ บิ๊กซี สานต่อภารกิจส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สองพร้อมชวนลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำความดีเพื่อเยาวชน เพียงซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียชนิดใดก็ได้ทุกหนึ่งชิ้นที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขา นีเวียบริจาค 1 บาท หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของบิ๊กซี นีเวียร่วมบริจาค 2 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 1  พฤศจิกายน 2566

 

คุณดรงค์ ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์นีเวีย ประเทศไทย (สองจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณวิศัลยา เจริญรักษ์ (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจการสาธารณะ ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ เดินหน้าเปิดโครงการ “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ปีที่สอง ต่อยอดภารกิจในการยกระดับห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีคุณภาพและทันสมัยอย่างเท่าเทียมแก่เยาวชนไทย

 

เมื่อโรงเรียนเป็นมากกว่าสถานศึกษาแต่ยังเป็นพื้นที่ให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และห้องสมุดคือคลังข้อมูลความรู้ที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ นีเวีย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผิวจากคนไทยมากว่า 30 ปี ได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าสานต่อโครงการ “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เป็นปีที่สอง เพื่อต่อยอดภารกิจในการยกระดับห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีคุณภาพและทันสมัยอย่างเท่าเทียมแก่เยาวชนไทย

นายดรงค์ ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์นีเวีย ประเทศไทย กล่าวว่า “ภายใต้พันธกิจ Care Beyond Skin เรามีเป้าหมายที่จะมอบมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เราได้จัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปีเพื่อช่วยเรื่องการศึกษาในประเทศไทย และสองปีก่อนได้ต่อยอดโครงการเป็น “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัยพรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้และเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน โดยปีนี้มีแผนที่จะปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มเติมเป็นทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศ ครั้งนี้นับเป็นความน่ายินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างบิ๊กซี ในการเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมอย่างสะดวก และถือเป็นความภาคภูมิใจที่ นีเวีย บิ๊กซี และลูกค้าของเรา จะได้ร่วมกันมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้พื้นฐานที่มีคุณภาพและทันสมัยให้แก่เด็ก ๆ ที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างเสริมทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ยั่งยืนต่อไป”

ลูกค้าที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนในโครงการดี ๆ แบบนี้ได้ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียชนิดใดก็ได้ ทุกหนึ่งชิ้นที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 154 สาขาทั่วประเทศ นีเวียจะร่วมบริจาคหนึ่งบาท และบริจาคเพิ่มเป็นสองบาทหากซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของบิ๊กซีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยหลังจากโครงการนี้จบลง นีเวียจะมอบเงินสมทบทุนผ่านโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนจำนวนทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศต่อไป

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักและเป็นความตั้งใจของนีเวียในการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเท่าเทียม เพื่อโอกาสในการมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคต และเชื่อว่าห้องสมุดในโรงเรียนคือจุดเริ่มต้นใกล้ตัวสำหรับเด็ก ๆ และเยาวชนในการใฝ่เรียนและรักการอ่าน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะตลอดชีวิตแก่เด็กและเยาวชนต่อไป

นอกจากพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลนหรืออยู่ในชุมชนที่ห่างไกลเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่ที่เด็ก ๆ จะกระตือรือร้นเพื่อเข้าไปศึกษาและพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้นทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจแล้ว ปีนี้ นีเวีย ได้เพิ่มการอบรมด้านจิตวิทยาและวิทยาการสมัยใหม่ที่จำเป็นแก่ครูผู้สอนของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สื่อดิจิทัล รวมถึงด้านจิตวิทยาเพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ และแนะแนวการเรียนและวางแผนอนาคตทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยวางเป้าหมายให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนในโครงการมีพัฒนาการและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป อันเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อมอบห้องสมุดในฝันให้น้อง ๆ เยาวชนไทยได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์นีเวีย

ทุกรายการที่เข้าร่วมโครงการ ณ  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์154 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางช้อปออนไลน์

นีเวีย มุ่งหวังที่จะมอบสิ่งดี ๆ ที่มากกว่าการดูแลผิวพรรณ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้เด็กไทยมีห้องสมุดในฝัน เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพเยี่ยมจากนีเวียที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั้ง 154 สาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปออนไลน์ที่ https://app.bigc.co.th/P5s8/56rkhvvp ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments


Social sharing

Related post