Digiqole ad

นิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

 นิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”
Social sharing

Digiqole ad

นิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล” จัดขึ้นโดย มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมรับชม การแสดงโขน โดยนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย “โขน” ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี ช่างส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกฝน และถ่ายทอดมาจากสกุลช่างในแต่ละสกุลสืบต่อมา จวบจนปัจจุบัน

อีกทั้งเป็นการมุ่งเน้นสร้างเสริมในเรื่องของ creative economy ตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งนี้ ภายในงานได้รวบรวมผลงานหัตถศิลป์ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และครูศิลป์แห่งแผ่นดิน มาจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานหัวโขนผ่านนิทรรศการ อันสุดวิจิตรบรรจง อีกทั้งกิจกรรม workshop มากมาย ไม่มีค่าใช้จ่าย จากวิทยาลัยเพาะช่าง ณ ห้อง New Gen Space : Space for All Generation ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างวันที่ 2 – 28 เมษายน 2567 เวลา 10.00-20.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

Facebook Comments


Social sharing

Related post