Digiqole ad

นิคมเกษตรนวัตกรรม Waldo 888 เดินหน้าเปิดเสวนา “ปลดหนี้ครูไทย” พร้อมเปิดตัว Smart Room ตอบโจทย์กัญชา 6 ต้น ตามนโยบายรัฐบาล

 นิคมเกษตรนวัตกรรม Waldo 888 เดินหน้าเปิดเสวนา “ปลดหนี้ครูไทย” พร้อมเปิดตัว Smart Room ตอบโจทย์กัญชา 6 ต้น ตามนโยบายรัฐบาล
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2565  ณ บริเวณบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นิคมอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรม Waldo888 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT) เป็นประธานเปิดงานเสวนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยมี คณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสองธารา (นครพนม) และตัวแทนวิสาหกิจชุมชุมชนครูเกษียณข้าราชการบำนาญจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

สำหรับกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกกัญชาทางแพทย์เป็นหลัก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า กัญชาทางการแพทย์ที่แท้จริงต้องปลูกแบบไหน อย่างไร ถึงจะได้คุณภาพเป็นไปมาตรฐานตามที่สากลต้องการ อันนี้คือเป้าหมายสำคัญที่สุด ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มีการลงนามเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. … ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อีกด้วย

โดยเครือข่ายวิสาหกิจครูเกษียณที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงเสาเอกของนิคมเกษตรนวัตกรรม Waldo 888 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จำนวน 888 ไร่ ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย และเป็นโครงการไร่กัญชาในฝันที่ปลดหนี้ครูไทย

นอกจากกิจกรรมเสวนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูกกัญชาทางการแพทย์แล้ว ทางสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจฯ พร้อมข้าราชการบำนาญต่างๆ ยังได้ไปเยี่ยมชมอาคาร Waldo18 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ ณ บ้านแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี พล.ท.สีหเดช ดีสนธิโชติ อดีตรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น พร้อมเปิดตัว Smart Room เพื่อตอบโจทย์กัญชา 6 ต้น ตามนโยบายรัฐบาล

โดยเครือข่ายวิสาหกิจครูเกษียณได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร Waldo18 และได้รับการนำเสนอห้องปลูกกัญชาในรูปแบบของ Smart Room  ซึ่งเป็นโมเดลที่ทางสถานบันฯ คิดค้นขึ้นมาว่า เป็นห้องปลูกที่เหมาะสมทางการแพทย์ในการปลูกอย่างแท้จริง  สามารถสร้างรายได้ ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะหากการปลูกกัญชาทางการแพทย์ไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ตลาดต่างประเทศก็จะไม่รับซื้อ นี่คือหัวใจหลักของการทำธุรกิจเรื่องกัญชาให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น ทางสถาบันฯ จึงนำเสนอการปลูกภายใต้โมเดล Smart Room เป็นหลักดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งได้ง่าย มีระบบไอโอทีรองรับ และมีระบบแทรคกิ้ง คอนโทรล สามารถขจัดข้อกังวลของวงการกัญชาเสรี เพราะเรามีกระบวนการทำงานตรวจสอบได้ มีการควบคุมที่ดี เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ มีแพลทฟอร์มที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นระบบ VR สามารถมองเห็นห้องปลูกผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ตลอด นี่คือเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกในโมเดล Smart Room แห่งนี้ จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เครือข่ายวิสาหกิจครูเกษียณทั่วประเทศที่ได้มาร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้

ด้าน นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสองธารา (นครพนม) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่เราเชิญประธานวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมเสวนาวันนี้ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายวิสาหกิจฯ ของเราให้กว้างขวาง และครอบคลุมเพื่อนครูเกษียณ ที่สนใจลงทุนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างรายได้ในการแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความเข้าใจด้านการลงทุน และสามารถไปบอกต่อเพื่อนครูอาจารย์ในจังหวัดต่างๆ ได้  ที่สำคัญคือ ได้มาเห็นสถานที่จริงของนิคมเกษตรนวัตกรรม Waldo 888 เป็นการรองรับการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ครูเกษียณจะได้มีรายได้และแก้ปัญหาหนี้สินครูต่อไป

พวกเราในฐานะตัวแทนครูบำนาญกว่า 300,000 ราย มีความมั่นใจว่า นี่คือแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขหนี้สินครู การแก้ไขหนี้ไม่ได้เกิดจากการรวมหนี้และลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หากแต่เกิดจากการแสวงหาโอกาสและช่องทางการสร้างรายได้ในหลากหลายช่องทาง โครงการ Waldo 888 โมเดล 1:1:1 นั้น มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างแท้จริง ขอแค่รัฐบาลสนับสนุนพวกเราได้เข้าถึงโอกาสอีกครั้งเท่านั้นเอง จึงขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาภาระหนี้สิน ช่วยปลดหนี้ต่อไปในอนาคต

 

Facebook Comments

Related post