Digiqole ad

“นิคมฯบางระกำ” ผนึกพลัง “อบต.หนองกุลา” จัดโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคม (เวทีจุดประกาย ขายความคิด)

 “นิคมฯบางระกำ” ผนึกพลัง “อบต.หนองกุลา” จัดโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคม (เวทีจุดประกาย ขายความคิด)
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคม (เวทีจุดประกาย ขายความคิด) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวรัชนีย์วรรณ นำพรรค หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นิคมฯบางระกำ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ จิตต์รำพึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา กล่าวต้อนรับ ในฐานะผู้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน และผู้ร่วมดำเนินโครงการ พร้อมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมาชิกในตำบลให้มีความตระหนักรู้ เกิดการยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบล ชุมชน ให้ได้รับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ เกิดการบูรณาการในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Facebook Comments

Related post