Digiqole ad

นาเดียร์  นะรินทร์ จากจังหวัดศรีสะเกษ คว้าเหรียญทองในการแข่งขัน มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.) ด้วยการเอาชนะ นัทกาญน์  แก้วควรชุม จากชุมพร 3-0 ขณะที่ประเภทอื่น ๆ มีผลการแข่งขันดังนี้ ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.) ภาคภูมิ  งามแฉล้ม จากกรุงเทพมหานคร แพ้ อภิชัย  นาตาล จากอุดรธานี 0-4, ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.) จิรานุวัฒน์  ชำนาญจันทร์ จากสุโขทัย ชนะ สาธิต  แก้วไพรวัน จากอำนาจเจริญ 4-0 ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.) สุภชัย  เสาะใส จากเพชรบูรณ์ แพ้ อนุชา  ยศปัญญา จากสมุทรสงคราม 0-4 และ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.) มัณลิกา  เอสะตี จากศรีสะเกษ ชนะ ภัสรา  ศิริรัตน์ จากอำนาจเจริญ 5-0

 นาเดียร์  นะรินทร์ จากจังหวัดศรีสะเกษ คว้าเหรียญทองในการแข่งขัน มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.) ด้วยการเอาชนะ นัทกาญน์  แก้วควรชุม จากชุมพร 3-0  ขณะที่ประเภทอื่น ๆ มีผลการแข่งขันดังนี้ ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.) ภาคภูมิ  งามแฉล้ม จากกรุงเทพมหานคร แพ้ อภิชัย  นาตาล จากอุดรธานี 0-4, ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.) จิรานุวัฒน์  ชำนาญจันทร์ จากสุโขทัย ชนะ สาธิต  แก้วไพรวัน จากอำนาจเจริญ 4-0  ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.) สุภชัย  เสาะใส จากเพชรบูรณ์ แพ้ อนุชา  ยศปัญญา จากสมุทรสงคราม 0-4 และ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.) มัณลิกา  เอสะตี จากศรีสะเกษ ชนะ ภัสรา  ศิริรัตน์ จากอำนาจเจริญ 5-0
Social sharing
Digiqole ad

นาเดียร์  นะรินทร์ จากจังหวัดศรีสะเกษ คว้าเหรียญทองในการแข่งขัน มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.) ด้วยการเอาชนะ นัทกาญน์  แก้วควรชุม จากชุมพร 3-0

ขณะที่ประเภทอื่น ๆ มีผลการแข่งขันดังนี้ ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.) ภาคภูมิ  งามแฉล้ม จากกรุงเทพมหานคร แพ้ อภิชัย  นาตาล จากอุดรธานี 0-4, ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.) จิรานุวัฒน์  ชำนาญจันทร์ จากสุโขทัย ชนะ สาธิต  แก้วไพรวัน จากอำนาจเจริญ 4-0

ประเภทเกรกโกร-โรมัน – ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.) สุภชัย  เสาะใส จากเพชรบูรณ์ แพ้ อนุชา  ยศปัญญา จากสมุทรสงคราม 0-4 และ ประเภทฟรีสไตล์ – หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.) มัณลิกา  เอสะตี จากศรีสะเกษ ชนะ ภัสรา  ศิริรัตน์ จากอำนาจเจริญ 5-0

 

Facebook Comments

Related post