Digiqole ad

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกันหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่

 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกันหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่
Social sharing
Digiqole ad

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกันหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้กล่าวว่า….

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน วันนี้ผมได้นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
.
ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน และทุกท่านในที่นี้ มาวันนี้ มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคน รัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจ ปัญหามีมากมาย เราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย ทุกวัน ทุกนาที เราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง เริ่มจากในวันศุกร์นี้ (8 กันยายน) ผมจะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย เพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคน สัปดาห์หน้า วันจันทร์ (11 กันยายน) เราจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
.
รัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐบาลจะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต
.
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
5 กันยายน 2566
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post