Digiqole ad

นายกไพเจน ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ เพื่อรองรับงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และรองรับการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา

 นายกไพเจน ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ เพื่อรองรับงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และรองรับการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา
Social sharing

Digiqole ad

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุง พื้นที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ ตำบลกระแสสินธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงมณฑป การก่อสร้างจุดขายดอกไม้ ธูปเทียนบูชา ทางเดินเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชมชนที่มากราบไหว้ข อพรบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ และเพื่อเตรียมรองรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสงขลา

นายกไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสขลา กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ ใกล้วัดแหลมบ่อท่อ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แหลมบ่อท่อ เพื่อที่จะตรวจความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของบ่อน้ำแห่งนี้ ซึ่งในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดงบประมาณ 5 ล้านบาทเพื่อปรับปรุง มณฑป และบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนถึงจุดที่ขายดอกไม้ธูปเทียน และปรับปรุงทางเท้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ที่จะเข้ามาสักการะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งในเร็ววันนี้ก็จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปร่วมในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนอายุสัญญา คือวันที่ 3 กันยายน และเสร็จก่อนที่จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อแห่งนี้ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้านนายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สจ.อบจ.สงขลา เขต 1 อ.กระแสสินธุ์กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่พร้อมกับท่านนายก อบจ.สงขลา และต้องขอขอบคุณ อบจ.สงขลาซึ่งนำโดยท่านนายกไพเจน มากสุวรรณ์ในการจัดงบประมาณลงมาช่วยเหลือปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเรายกให้เป็นหนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในเฟสแรกได้รับงบประมาณมา 5 ล้านบาท ปัจจุบันนี้ได้ก่อสร้างมากกว่า 70% ไปแล้ว ซึ่งในเฟสสองยังมีอีก 14 ล้านบาท จะเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งในนามตัวแทนของพี่น้องอำเภอกระแสสินธุ์ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยท่านนายกไพเจนอีกครั้งหนึ่ง

/ / วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post