Digiqole ad

นายกไพเจน ร่วมพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา ถือเป็นเครื่องแบบอันมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ของลูก สมเด็จพ่อรัชกาลที่ 6 รร. มหาวชิราวุธ สงขลา

 นายกไพเจน ร่วมพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา ถือเป็นเครื่องแบบอันมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ของลูก สมเด็จพ่อรัชกาลที่ 6 รร. มหาวชิราวุธ สงขลา
Social sharing

Digiqole ad

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และร่วมในพิธีสวมหมวกพิธีการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาโดยมี นายวันชัย โภชนกิจ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา อดีตอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศบาลนครสงขลาผู้แทนกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนร่วมในพิธีสวมหมวกพิธีการ ณ ห้องประชุม เปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา

โดยที่ครื่องแบบชุดพิธีการของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถือเป็นเครื่องแบบที่แสดงถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีอันเป็นมงคลยิ่ง เป็นเครื่องแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีงามลูกนักเรียนผู้สวมใส่ทุกคน จึงต้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และพึงระลึกเสมอว่าต้องประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดี สมเป็นลูก ของสมเด็จพ่อรัชกาลที่ 6 ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จึงกำหนดให้มีพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน มีความภาคภูมิใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการแต่งกายชุดพิธีการ เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน พึงระลึกเสมอ ว่าต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมและดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีในปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีสวมหมวกชุดพิธีการจำนวน 653 คน

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post