Digiqole ad

นายกไพเจน ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างและปรับภูมืทัศน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ ก่อนถึงพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธ์

 นายกไพเจน ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างและปรับภูมืทัศน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ ก่อนถึงพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธ์
Social sharing

Digiqole ad

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธ์ พร้อมด้วยนายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอกระแสสินธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.สงขลา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่แหลมบ่อท่อ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมีประธานชมรมคนรักษ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ

โดยนายกไพเจนกล่าวช่วงหนึ่งว่า วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยของการปรับปรุงก่อสร้าง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ พร้อมกับท่านโยธิน ทองเนื้อแข็ง สจ.ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.สงขลา ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมาพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ซึ่งจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปร่วมในพระราชพิธีนี้ด้วย ซึ่งในจังหวัดสงขลาได้กำหนดในวันที่ 4 กรกฎาคม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะนำผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการมานำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเข้าร่วมพระราชพิธีด้วย วันนี้จึงมาดูความก้าวหน้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้สถานที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะให้ทางผู้บริหารจังหวัดสงขลามาดำเนินการ เพื่อทำพิธีในขั้นต่อไป

ซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นบ่อน้ำโบราณ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในแถบนี้มาตั้งแต่โบราณ และในปี 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ได้เสด็จประพาสปักษ์ใต้ และลงมาที่บริเวณทะเลสาบสงขลา ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเกาะสี่ เกาะห้า และเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนบริเวณจุดนี้ด้วย ซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ชาวย้านถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งใครได้ดื่มได้กินจะทำให้มีสุขภาพดี เป็นบ่อที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ และเป็นบ่อที่มีน้ำจืดให้บริโภคได้ตลอดทั้งปี
ซึ่งบริเวณแห่งนี้เป็น โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของ อบจ.สงขลา ที่จัดเข้าไปในแผนพัฒนา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอกระแสสินธ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาโดยจุดนี้จะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เห็นเกาะสี่ เกาะห้าไปจนถึงจังหวัดพัทลุง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งของอำเภอกระแสสินธ์ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ นอกจากกราบไหว้หลวงพ่อทวดวัดพะโคะแล้ว ก็ยังได้มานมัสการสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และแวะมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชมทิวทัศน์ที่วัดแหลมบ่อท่อ ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งของอำเภอกระแสสินธ์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post