Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “การต่างประเทศไทยสู่ยุคใหม่” เพื่อเปิดประตูการค้าและการลงทุน

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “การต่างประเทศไทยสู่ยุคใหม่” เพื่อเปิดประตูการค้าและการลงทุน
Social sharing
Digiqole ad
ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา นายกฯ ให้ความสำคัญกับนโยบาย “การต่างประเทศไทยสู่ยุคใหม่” ได้แสดงจุดยืนที่เป็นกลาง และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเปิดประตูการค้าและการลงทุน
.
โดยนายกฯ เชื่อมั่นว่า การดำเนินการในเชิงรุกของรัฐบาลจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีโลกยิ่งขึ้น
.
สำหรับการดำเนินการด้านการต่างประเทศ มีดังนี้
1) การเปิดประตูการค้าและการลงทุน:
เพิ่มปริมาณการค้า ผลักดันภาคธุรกิจไทยไปลงทุนต่างประเทศเพื่อนำเงินกลับเข้าประเทศ
2) การขยายโอกาสทางธุรกิจ:
การเดินทางไปต่างประเทศประมาณ 10 ประเทศของนายกฯ ได้มีการพาภาคธุรกิจไทยไปพบกับภาคธุรกิจต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสให้ธุรกิจไทย ผ่านการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยมีรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวก
3) การเร่งเจรจาบรรลุข้อตกลง FTA เพิ่มเติมอีก 12 ฉบับ (ปัจจุบันไทยมี FTA ทั้งหมด 14 ฉบับ) โดยเร่งทำ FTA กับสหภาพยุโรป ให้สำเร็จภายใน 18 เดือน
4) การเพิ่มอิทธิพลให้หนังสือเดินทางไทย และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
– ผลักดันการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้น (Schengen) ของสหภาพยุโรป
– เริ่มเจรจากับสหราชอาณาจักร รวมถึงมีนโยบายยกเว้นวีซ่า (Visa Free) ให้กับคาซัคสถาน ไต้หวัน อินเดีย
– เจรจายกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยกับจีน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 เป็นต้นไป
– ยกเว้นวีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่นเป็นเวลา 30 วัน และเร่งให้วีซ่าระยะยาว เพื่อดึงดูดผู้มีทักษะสูงเข้ามาทำงานในไทย
.
อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิก: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/77999
——————-
👍Facebook/ X : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
Facebook Comments

Related post