Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เยือน ‘สกลนคร’ ติดตามการบริหารน้ำและพัฒนาที่ดิน พร้อมพัฒนาสกลนคร ให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงศาสนา

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เยือน ‘สกลนคร’ ติดตามการบริหารน้ำและพัฒนาที่ดิน พร้อมพัฒนาสกลนคร ให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงศาสนา
Social sharing

Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสกลนคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ในช่วงเช้า โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้
18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.20 น.นายก ฯ เดินทางไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อติดตามการบริหารจัดการพื้นที่เขตหนองหารและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองหาร พร้อมรับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำในหนองหาร ต้นน้ำเก็บ กลางน้ำหน่วง ปลายน้ำเร่งระบาย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และการกำจัดผักตบชวา
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าวันนี้มาติดตามการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งปัญหาการบริหารจัดการที่ซับซ้อนหลายอย่างทำให้การพัฒนาจังหวัดสกลนครไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพได้ ถ้าสามารถแก้ไขเรื่องเขตหรือสิทธิในการทำกินหรือก่อสร้าง การพัฒนาหลายอย่างก็จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนายกฯ ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่มองเป็นโอกาส ซึ่งวันนี้รัฐมนตรี สส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาลงพื้นที่และต้องการให้จังหวัดสกลนครพัฒนาไปทิศทางที่สามารถไปได้
เวลา 10:30 น. นายก ฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่ของราชการ ณ วัดถ้ำผาแด่น ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พื้นที่บริเวณนี้เป็นเทือกเขาภูพาน โดยในสมัยก่อนนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสันติภาพ มีสงครามสู้รบกับคอมมิวนิสต์มาโดยตลอด แต่วันนี้ผ่านมา 30 ปี สันติภาพเป็นเรื่องที่เราอยู่ร่วมกันมา ทำให้ประชาชนทำมาหากินได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอันตราย เรื่องสันติภาพจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรักษาเพื่อความสมัครสมานสามัคคี เพราะเราคงไม่อยากกลับไปสู่จุดเดิม ทั้งนี้ ต้องขอบคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้มาพัฒนาและยกที่ดินให้กับพุทธศาสนา ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าชาวไทยพุทธทุกคนมีความเชื่อในเรื่องพุทธศาสนา เราอยากให้พุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางเพื่อหล่อหลอมจิตใจให้มีความรักความสามัคคี นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
เวลา 11:30 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางต่อไปยัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบในการรแก้ไขปัญหาคุณภาพดิน การจัดการแหล่งน้ำ และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ชุดสำเร็จรูปจากผ้าคราม กระเป๋าผ้าไหมย้อมคราม ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และดูงานการศึกษาพัฒนาหม่อนไหม โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนเช่น กลุ่มเซ็นทรัล ที่มีห้างสรรพสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝากขอความร่วมมือให้ช่วยเพิ่มการสนับสนุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีช่องทางการตลาด จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะการที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปขายในห้างสรรพสินค้าในไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่า รายได้ และจำหน่ายได้มากขึ้น
.
ที่มา:
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post