Digiqole ad

นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน เปิดเผยกรณีการยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนเข้ามาประเทศไทยถึงวันที่ 29 ก.พ.นี้ และจะหมดเขตลงแล้ว

 นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน เปิดเผยกรณีการยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนเข้ามาประเทศไทยถึงวันที่ 29 ก.พ.นี้ และจะหมดเขตลงแล้ว
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีการยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนเข้ามาประเทศไทยถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ และจะหมดเขตลงแล้ว นโยบายของรัฐบาลนี้จะยกระดับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทย ซึ่งจะให้ดีก็ต้องเป็นการขอวีซ่าทั้ง 2 ประเทศ เมื่อเดือนกว่าที่ผ่านมาจีนก็มีการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้กับ 5 ประเทศ ที่ไม่มีประเทศไทยอยู่ เพราะว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าจะมีการยกถาวร ซึ่งมีข่าวดีว่า 1 มีนาคม 2567 ไปกลับทั้ง 2 ประเทศ ไม่ต้องมีวีซ่าระหว่างกันและกัน เป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความสำคัญของพาสปอร์ตไทย โดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงว่าเราพร้อมแล้วจะเปิดประเทศ และดูแลนักท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศให้ดีด้วย
.
ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และในระหว่างนั้น นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เจรจาเรื่องวีซ่าฟรีถาวร โดยฝ่ายไทยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนมาเป็นระยะ จนล่าสุดได้ข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการว่า ทั้งสองประเทศ จะเปิดให้นักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันได้แบบถาวร ไม่ต้องทำวีซ่า แต่ละครั้งอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าเข้ามากกว่า 1 ครั้งภายใน 180 วันให้อยู่รวมกันได้ไม่เกิน 90 วัน หลังจากนี้ก็จะต้องรอกระบวนการ ซึ่งคาดว่าทั้งสองประเทศจะลงนามได้ภายในไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มต้นบังคับใช้ไม่เกิน 1 มีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลจีนที่ช่วยกันและขอย้ำว่านี่คือนโยบายวีซ่าฟรีซึ่งกันและกัน
Facebook Comments

Related post