Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เชิญอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้าหารือถึงปัญหาการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 ซึ่งมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้า

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เชิญอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้าหารือถึงปัญหาการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 ซึ่งมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้า
Social sharing

Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เชิญอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้าหารือถึงปัญหาการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 ซึ่งมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้า โดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแนวทางการประเมินงาน บทลงโทษผู้รับเหมา และแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยลดปัญหาให้มากที่สุด
.
นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กไอดี @Thavisin.Official ข้อความดังนี้
.
“ปัญหาการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 ที่มีความล่าช้า และส่งผลกระทบให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ต้องได้รับการแก้ไขครับ
.
ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่ผู้รับเหมาไม่ทำตามกรอบเวลาที่กำหนดในสัญญา และการควบคุมงานขาดประสิทธิภาพ ก่อนเดินทางไปภารกิจต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญทางอธิบดีกรมบัญชีกลาง มาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหามาตรการลงโทษบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่
.
นอกจากที่จะมีการให้เลื่อนเกรดให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงานดีสำเร็จลุล่วงแล้ว แต่หากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างใด ทำงานล่าช้า ไม่ส่งงานตามที่กำหนด หรืองานไม่ได้คุณภาพ ผมขอให้มีการตัดเกรดลงมาด้วย
.
ซึ่งบทลงโทษจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในความรับผิดชอบต่อการรับงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งทางอธิบดีกรมบัญชีกลาง ก็ได้รับไปเร่งหามาตรการ เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วนแล้วครับ”
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post