Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เข้าเยี่ยมคารวะ “นายอรุณ บุญชม” จุฬาราชมนตรี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน”  เข้าเยี่ยมคารวะ “นายอรุณ บุญชม” จุฬาราชมนตรี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ สำนักจุฬาราชมนตรี ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดในกิจการของศาสนาอิสลามคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยมีนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมด้วย

Facebook Comments


Social sharing

Related post