Digiqole ad

นายกฯ หารือประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ ระหว่างการเข้าร่วมประชุม “World Economic Forum”

 นายกฯ หารือประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่  ระหว่างการเข้าร่วมประชุม “World Economic Forum”
Social sharing

Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระหว่างการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ได้หารือประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่ Nestlé และ Robert Bosch รวมถึง Google เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน และเจรจาดึงดูดและขยายการลงทุนของบริษัท เพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจไทย นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับผู้นำ ดังนี้
.
1. หารือกับนาง Ursula Von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและความไม่สงบทั่วโลก รวมถึงความจำเป็นของประเทศต่างๆ ที่จะเร่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ไม่ว่าจะในระดับประชาชนและเศรษฐกิจ พร้อมเห็นพ้องกันในการเดินหน้าการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ไทย-อียู ให้บรรลุผลโดยเร็ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เจรจาการขอวีซ่าฟรีจากกลุ่มประเทศยุโรปสำหรับคนไทยด้วย
.
2. หารือกับนาย Remy Ejel ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา บริษัท Nestlé บริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีโรงงานอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิตอาหารสัตว์ที่มีความต้องการศูนย์มาก โดยจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออก เนื่องจากมีความพร้อมด้านภูมิศาสตร์ การขนส่ง และวัตถุดิบการผลิต ทั้งนี้ ปัจจุบันยังติดปัญหาเรื่องกรอบความร่วมมือการค้าเสรีที่ไทยยังมีไม่ครอบคลุม รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและขั้นตอนการส่งออกที่มีความทับซ้อน นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Ease of doing business) ทั้งสองฝ่ายยังหารือในเรื่อง Single form โดยจะประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง BOI เพื่อเร่งรัดประเด็นนี้
.
3. หารือกับ ดร. Christian Fischer รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท Robert Bosch บริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของโลกด้านยานยนต์ อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ทั้งสองฝ่ายหารือเรื่องการลงทุนในไทย โดยโรงงานในประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางในการผลิตของภูมิภาค มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค บริษัทต้องการขยายไปผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างโรงงานเพิ่มในประเทศไทยและคาดว่าจะผลิตได้เต็มศักยภาพได้ภายในปี 2026 นายกรัฐมนตรีได้ชวนให้บริษัทมาตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค (Regional HQ) ในไทย โดยพร้อมจะสนับสนุนมาตรการต่างๆ
.
4. หารือกับนาง Ruth Porat ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ของ Alphabet และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Google โดยได้พูดคุยถึงการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการลงทุน Cloud Center ในประเทศไทย โดย Google มีความตั้งใจที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ภายใต้แนวความคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)
.
ที่มา
Facebook Comments


Social sharing

Related post