Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา เริ่มต้นตรวจราชการที่จังหวัดนครพนม ได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมคณะเยี่ยมชม สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. นายกรัฐมนตรีรับฟังประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะของอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ พร้อมกล่าวขอบคุณนายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 ที่จัดให้มีการเดินทางมาเยี่ยมเยียนที่จังหวัดนครพนม โดยจุดแรกที่มาวันนี้คืออนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เป็นการมีสัมพันธภาพที่ดีของประชาชนของทั้งสองประเทศ ถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเช็คอินที่สำคัญจุดหนึ่งของจังหวัดนครพนม
.
2. ตัวเลขปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดนครพนมจำนวน 90,000 คน ซึ่งรัฐบาลก็อยากให้เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 คนให้ได้ โดยนโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนที่จะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองรอง และนครพนมเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบ เพราะมีสนามบินอยู่แล้ว ซึ่งสามารถทำให้การเดินทางไปสู่ทุกอย่างครบถ้วน
.
3. นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ใหญ่มีประชากร 600 กว่าล้านคน ใหญ่กว่ายุโรป ถ้าเราสามารถทำให้ในการเดินทางไป มีการพูดคุยกันอย่างเชิงบูรณาการระหว่างผู้นำ ที่สามารถทำให้วีซ่าเข้าออกได้ทุกประเทศ ก็จะส่งเสริมการเข้าออกในหลายหลาย ๆ มิติ เช่น เวลาคนบินมาลงกรุงเทพฯ แล้วสามารถไปเวียดนามได้ หรือจากเวียดนามมากรุงเทพฯ โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา หรือลาว หรือมาเลเซีย หรือบรูไนก็ตามที จุดนี้จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
.
4. จากนั้นในเวลา 11.20 น. นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การส่งออกและพื้นที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าจากการรับฟังปัญหาต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด่าน เขตเศรษฐกิจพิเศษ นั้น เรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหา แต่สิ่งสำคัญพัฒนาแล้วต้องเกิด Business Volume หรือปริมาณการค้าขายที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะเดียวกันการที่จะพัฒนาไปได้ก็ต้องทำให้เกิดการแข่งขันกันในระหว่างพื้นที่่และจังหวัดต่าง ๆ ด้วย ทั้งหนองคาย มุกดาหาร เป็นต้น ส่วนโครงการหรือสัญญาใดที่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และทำให้จังหวัดสูญเสียโอกาสในการพัฒนาไปควรมีการพิจารณายกเลิก
5. ส่วนเรื่องการลงทุนรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ ศูนย์ขนถ่ายสินค้าต่าง ๆ ที่จะมีการลงทุนนั้น เป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นต้องทำ แต่ถ้าการทำเรื่องของ Single Window หรือ One Stop Service ยังไม่เกิดขึ้น การที่จะทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ด่านประหยัดเวลาก็จะทำให้สูญเสียไปและประโยชน์ไม่มี โดยยืนยันว่าหลังจากลงพื้นที่ครั้งนี้จะมีการพูดคุยร่วมกันกับกระทรวงคมนาคม สส.ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องค่าเช่าของกรมธนารักษ์ด้วย ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาอย่างสูงสุด รวมถึงเรื่องการขับเคลื่อน One Stop Service ให้เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับเรื่องสันติภาพก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น และเป็นกลไกสำคัญในการที่ประเทศชาติจะพัฒนาและเดินต่อไปข้างหน้าได้
.
6. เวลา 13.30 นายกรัฐมนตรีประชุมหารือแผนพัฒนาและแก้ปัญหาของจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องระบบชลประทาน การไม่ท่วมไม่แล้ง รัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ รวมไปถึงเรื่องการให้ความสำคัญกับด่านศุลกากรฯ โดยเฉพาะเรื่องของการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกที่ต้องการให้กระบวนการขั้นตอนของด่านฯ ให้เป็น One Stop Service เพื่อให้การส่งสินค้าเข้า-ออกสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
.
7. ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมชมนิทรรศการของดีประจำ 12 อำเภอ ภายใต้ 3MUST (Eat Travel Visit) ณ บริเวณ ชั้น 1 หอประชุมหาวิทยาลัยนครพนม โดยนายกรัฐมนตรีได้สวมชุดศรีโคตรบูรและเยี่ยมชมนิทรรศการของดีประจำ 12 อำเภอ พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มผลิตสินค้าชุมชนต่าง ๆ ตามนิทรรศการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมมัดหมี่สีม่วง อำเภอนาหว้า กระเป๋าสะพายข้างผ้าพื้นเมือง ลายใบตองใบเตย อำเภอนาแกอีกด้วย
.
8. จากนั้นในเวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งงานนมัสการองค์พระธาตุพนมมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2567 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีศักยภาพในการพัฒนา มีทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจ สู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดนครพนม และเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองรอง ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนใน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพโดยการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี และการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ที่มา :
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post