Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ประชุมหารือแผนพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ใช้งบประมาณคุ้มค่า ไม่ให้เกิดการทุจริต เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ประชุมหารือแผนพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ใช้งบประมาณคุ้มค่า ไม่ให้เกิดการทุจริต เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
Social sharing

Digiqole ad
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมหารือแผนพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีสาระสำคัญดังนี้
.
1. นายกรัฐมนตรีรับทราบภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี อาทิ
.
1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลวัวแดง และการกำจัดวัชพืช ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี รายงานแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง การจำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง รายงานประเด็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนห้วยหลวง
.
1.2 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี (ด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดฟื้นฟู)
.
1.3 การเตรียมการจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
.
1.4 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางอุดรธานี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ ทดแทนเรือนจำแห่งเดิม
.
1.5 แผนพัฒนาโรงพยาบาลอุดรธานี ลดความแออัด (จัดทำแผนคำของบฯ ปี พ.ศ. 2568 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น
2. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ใหญ่และมีโอกาสอยู่มาก โดยเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลวัวแดงและการกำจัดวัชพืช ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันให้ดี รวมถึงเรื่องของการใช้งบฯ ในการบำรุงรักษา ซึ่งในส่วนของการกำจัดวัชพืชนั้นขอให้ทำต่อเนื่อง รวมทั้งหมดในการนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ก็ขอให้ทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับอินเตอร์ มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวด้วย และมีสนามบินรองรับทำให้สามารถดึงดูดคนมาท่องเที่ยวได้มาก
.
3. เรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนห้วยหลวง รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งเรื่องการเพาะปลูก จังหวัดอุดรธานีมีพี่น้องเกษตรกรอยู่จำนวนมาก ขอให้บริหารจัดการระหว่างการใช้อุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลกัน โดยให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงการดูแลเรื่องของ Public safety เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน
.
4. เรื่องการเตรียมการจัดงานพืชสวนโลกนั้น ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และทุกหน่วยงานที่สามารถดำเนินการอยู่ในงบประมาณที่วางแผนไว้ และมอบให้กระทรวงคมนาคมช่วยวางแผนการดำเนินการระยะยาว ในการทำให้การเดินทางสะดวกสบาย และให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครอง และส่วนท้องถิ่นดูแลความเรียบร้อยของโครงข่าย เชื่อมโยงกับสถานที่จัดงาน ไฟส่องสว่าง และจัดเตรียมโครงข่ายบรรเทาการจราจรติดขัดบริเวณจัดงานพืชสวนโลก ทั้งนี้ นายกฯ ย้ำเรื่องการใช้งบฯ เป็นเรื่องสำคัญ ต้องเกิดความคุ้มค่าและไม่ให้เกิดการทุจริต
.
5. เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดถือเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลนี้ ซึ่งเรื่องนี้ต้องร่วมมือทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ขอให้มีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อช่วยกันทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่เรื่องเรือนจำกลางอุดรธานี ที่จะมีการดำเนินงานจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ ทดแทนเรือนจำแห่งเดิมนั้น นายกฯ กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมยินดีสนับสนุนเรื่องนี้
6. เรื่องพัฒนาโรงพยาบาลอุดรธานี ลดความแออัด นายกฯ กลา่วว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งการพัฒนาโรงพยาบาล นอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เรื่องของการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมและเพียงพอก็มีความสำคัญ เพราะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล รวมถึงเตียงผู้ป่วยด้วย ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
.
7. นอกจากนี้ ในเฟซบุ๊กไอดี @Thavisin.Official นายเศรษฐา ยังได้เขียนข้อความขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องชาวอุดรธานี ที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นในการลงตรวจงานในภาคอีสาน ดังนี้ข้อความดังนี้
.
“ภารกิจหลักในการมาเยือน จ.อุดรธานีครั้งนี้ ผมตั้งใจมาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชาวอุดรฯ โดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ และปัญหายาเสพติดครับ
.
อุดรธานีเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสนามบินนานาชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์หลายแห่ง เช่น ทะเลบัวแดงที่ต้องได้รับการดูแลกำจัดวัชพืชซึ่งลุกลามมาหลายปี รวมถึงปัญหาขยะและน้ำเสียอย่างเร่งด่วน หากเราทำให้ดีขึ้น โปรโมทให้ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ครับ
.
ส่วนเรื่องแหล่งน้ำ เราอยากเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนห้วยหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมากที่สุด ป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้ง และประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับ เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เราตั้งใจแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่จะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมเองก็ได้คุยกับแม่ทัพภาคที่ 2 เรื่องร่วมกันปราบปรามด้วย
.
ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวอุดรฯที่มารอต้อนรับผมอย่างอบอุ่น การลงพื้นที่อีสานครั้งนี้พี่น้องช่วยเติมแรงใจในการทำงานของผมมาก ๆ ครับ”
.
ที่มา :
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post