Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” นำคณะร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ “เที่ยวใต้ สุดใจ” ระหว่าง 27-29 ก.พ นี้ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ในจังหวัด

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” นำคณะร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ “เที่ยวใต้ สุดใจ” ระหว่าง 27-29 ก.พ นี้ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ในจังหวัด
Social sharing

Digiqole ad
นายกฯนำคณะร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ ชายแดนใต้ “เที่ยวใต้ สุดใจ” ระหว่าง 27 – 29 ก.พ นี้ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ในจังหวัด
1) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดปัตตานี นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี พบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ณ มัสยิดกรือเซะ อ.เมืองปัตตานี จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานี ได้แก่ บ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านเลขที่ 5 กือดาจีนอ ตลาดวัฒนธรรมกือดาจีนอ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) พร้อมเยี่ยมชมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ประจำปี 2567 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะคณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการมัสยิด และเยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี
2) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดยะลา นายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) อ.เมืองยะลา และเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้า “ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” และ “ปลาพลวงชมพูฮาลาบาลา” สู่ GI ไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อ.เบตง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะการเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) อ.เบตง และติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตง ณ ด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง รวมถึงเยี่ยมชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย และเยี่ยมชม Skywalk อัยเยอร์เวง อ.เบตง
3) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดนราธิวาส นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอาน และพบปะกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมหารือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ ต.ละหาร อ.ยี่งอ ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
“เป้าหมายของการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจและความครึกครื้นภายในจังหวัด ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีอัธยาศัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้งมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ ทั้งหมดนี้ผนวกรวมกันแล้วเชื่อว่าจังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวไม่แพ้ที่อื่น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post