Digiqole ad

นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ติดตามงานประตูระบายน้ำและอาคารประกอบฯ โครงการปรับปรุงฝายคลองระบายจรเข้สามพัน คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ส่งผลพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 8,500 ไร่

 นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ติดตามงานประตูระบายน้ำและอาคารประกอบฯ โครงการปรับปรุงฝายคลองระบายจรเข้สามพัน คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ส่งผลพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 8,500 ไร่
Social sharing

Digiqole ad
.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ สักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมห่มผ้าองค์หลวงพ่อโต และกราบสักการะพระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท, ป.ธ.😎 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พร้อมกันนี้ได้ถวายธูปเทียนแพและเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาส จากนั้นเจ้าอาวาสได้มอบพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์จำลองและของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรี
เวลา 13.40 น. ณ ประตูระบายน้ำลาดน้ำเตียน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานข้อมูลทั่วไปและสภาพปัญหาของจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องน้ำดีที่สุด ตั้งแต่สมัยอดีตนายกฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา ก็ได้สืบสานเจตนารมณ์ต่อมาจนเป็นที่ประจักษ์ว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งต้องชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำงานใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทานและทหารราบพัฒนาที่มีการเพิ่มแหล่งน้ำ สร้างท่อระบายน้ำ รวมถึงบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน ทั้งนี้ โครงการต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้เสนอมาทางรัฐบาลได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสุพรรณบุรีดีที่สุด แม้ปัญหาจะยังแก้ไขไม่หมด แต่ก็ต้องถือว่าสุพรรณบุรีถือเป็นจังหวัดต้นแบบที่มีการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ และมีพื้นที่การเกษตรที่ดี
เวลา 14.30 น. ณ ประตูระบายน้ำจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ฟังสรุปรายงานความคืบหน้างานประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โดยประตูระบายน้ำจรเข้สามพัน เป็นประตูระบายน้ำขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ความสามารถในการระบายน้ำได้สูงสุด 165 ลบ.ม./วินาที (ฝายยางเดิมระบายน้ำได้สูงสุด 120 ลบ.ม./วินาที) โดยมีพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลจระเข้สามพัน และตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รับประโยชน์ 8,500 ไร่ โดยขณะนี้ การดำเนินการมีความคืบหน้า 90% และคาดว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2567 นี้
เวลา 15.00 น. คณะของนายกรัฐมนตรี เดินทางไปสักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยโครงการงานก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยนายกรัฐมนตรี คาดว่าเมื่อโครงการฯ เสร็จสิ้นจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดความยั่งยืน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้
.
ที่มา :
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post