Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในหลายประเด็น

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในหลายประเด็น
Social sharing
Digiqole ad
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) วันนี้ [8 ก.พ.67] เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในหลายประเด็น โดยประเด็นแรก นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ สอบถามถึงนโยบายการรับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่
.
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ในฐานะที่เป็นรัฐบาลเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชน เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด เห็นว่าทั้ง 2 สถาบัน เป็นสถาบันที่มีเกียรติ มีอายุมายาวนาน ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับสายงาน ตรงกับตลาดแรงงานมาหลาย 10 ปี และผลิตบัณฑิตได้หลาย 100,000 คน สอดรับกับนโยบายหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จึงขอสนับสนุนว่าสถาบันนี้ให้ประโยชน์กับประเทศอย่างเหลือล้น และเป็นกลไกสำคัญต่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ
.
ตอนที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ได้พบเจอกับนักลงทุน การผลิตช่าง หรือวิศวกรเป็นเรื่องที่ประเทศ มีความต้องการเป็นอย่างมาก มีการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติทั่วโลก หากไม่มีทั้ง 2 สถาบันนี้ บัณฑิตจะไม่ตรงกับสายงานตามที่ตลาดต้องการ ที่ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
.
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ในฐานะตัวแทนของประชาชน อยากยกระดับการศึกษาของทุก ๆ ท่านให้โชคดี ให้มีที่เรียนอย่างเหมาะสม พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเตือน ถือเป็นการสะกิดใจให้คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
.
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของรายละเอียดการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post