Digiqole ad

นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบินหัวหิน รองรับ International flights ย้ำเร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 68 รองรับ นักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

 นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบินหัวหิน รองรับ International flights ย้ำเร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 68 รองรับ นักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น
Social sharing

Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม ลงพื้นที่ชมเทคโนโลยีการกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย และปลูกป่าชายเลน ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้น นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบิน เพื่อรองรับ International flights ณ ท่าอากาศยานหัวหิน เสร็จแล้วในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสีย และปลูกป่าชายเลน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
.
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งดำเนินงานเพื่อศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน คือการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่
.
1) บ่อบำบัดน้ำเสีย
.
2) พืชและหญ้ากรองน้ำเสีย
.
3) บำบัดน้ำเสียด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม
.
4) บำบัดน้ำเสียด้วยแปลงพืชป่าชายเลน และได้ร่วมกิจกรรมปลูกพืชป่าชายเลนเพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยนายกฯ กล่าวชื่นชมเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ได้มีการนำน้ำเสียในพื้นที่กว่า 90% มาบำบัด ที่โครงการแหลมผักเบี้ย ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน
.
นายกรัฐมนตรี ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นในจังหวัดเพชรบุรี รวบรวมน้ำเสียในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบมาบำบัดที่โครงการแหลมผักเบี้ย เพื่อให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการแหลมผักเบี้ยสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำรูปแบบการใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้กับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำเสียทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและครัวเรือน
.
จากนั้น เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบิน เพื่อรองรับ International flights ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลตระหนักดีถึงศักยภาพของสนามบินหัวหิน แต่ยังไม่ได้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแผนงานการขยาย Runway ให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศด้วย โดยจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบิน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าถึงแผนการพัฒนาสนามบินหัวหิน เพื่อรองรับเที่ยวบิน International flights ต้องการเร่งรัดปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2568 เพื่อให้ทันรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้
.
นอกจากนี้ ในเรื่องการบริหารสายการบิน ให้มีการบินตรงมาหัวหิน ทั้งจากเชียงใหม่มาหัวหิน หรือบินตรงจากหาดใหญ่มาหัวหิน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น จะเพิ่มการใช้จ่ายสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น
.
“จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีองค์ประกอบครบเป็นเมืองท่องเที่ยว มีประเพณีที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ในอนาคตจะมีแนวคิดจะเปลี่ยนชื่อสนามบินเป็นสนามบินเพชรหัวหิน”
.
ที่มา :
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post