Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย”

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย”
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) ให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)
.
1. นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอบคุณทุกภาคส่วนสำหรับการอุทิศตนและความมุ่งมั่น ทั้งจากฝ่ายประเมินผลและคณะกรรมการฯ ที่ได้คัดเลือกให้ ‘สงกรานต์ในประเทศไทย’ อยู่ในรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
.
2. นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ‘สงกรานต์’ เป็นประเพณีวันปีใหม่ไทย ที่มีการเฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือนเมษายนทั่วประเทศ เป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยคนไทยและชุมชนชาติพันธุ์ เป็นประเพณีอันงดงาม มีความหมายสะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของไทยต่อบรรพบุรุษ ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น และจิตวิญญาณแห่งความสามัคคี
.
3. กิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีองค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมและกิจกรรมที่ประชาชนถือปฏิบัติร่วมกันได้แก่ การตักบาตรทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ ตลอดจนมีการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงแสดงที่เกี่ยวกับตำนานสงกรานต์ ดังนั้นสงกรานต์ในประเทศไทยจึงเป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
4. รัฐบาลยินดีที่จะส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสงกรานต์ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ โดยหวังว่าการหารือและทำความเข้าใจร่วมกัน จะนำไปสู่การบรรลุสันติภาพและความมั่นคงสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งรัฐบาลยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาร่วมเทศกาลและสัมผัสประสบการณ์ของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย พร้อมด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่น
.
Facebook Comments

Related post