Digiqole ad

นายกฯ เผย “ประชุม ครม.” กำชับ รมต. เข้าตอบกระทู้สภา พร้อมหารือเร่งดำเนินนโยบายในทุกมิติ ทั้งปัญหาที่ดิน ลดขั้นตอนคนเข้าเมือง ความหลากหลายทางเพศ และปัญหา PM 2.5

 นายกฯ เผย “ประชุม ครม.” กำชับ รมต. เข้าตอบกระทู้สภา พร้อมหารือเร่งดำเนินนโยบายในทุกมิติ ทั้งปัญหาที่ดิน ลดขั้นตอนคนเข้าเมือง ความหลากหลายทางเพศ และปัญหา PM 2.5
Social sharing

Digiqole ad
วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีคำสั่งการเร่งดำเนินนโยบายในทุกภาคส่วน ดังนี้
.
1. มีการสั่งการให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจในการตอบกระทู้ที่สภาฯ เข้าตอบกระทู้ตามที่ได้ประสานนัดหมายด้วยเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติ
.
2. มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไปดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการทุกประเภท โดยกำชับให้เร่งดำเนินการในจุดที่เป็นปัญหาหรือมีข้อพิพาทให้เสร็จก่อน
.
3. การมอบหมายกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการยกเลิกใบ ตม.6 ทั้งในภาคใต้และภาคอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการตรวจคนเข้าเมือง ต่อเนื่องจากการยกเลิก ตม. 6 ที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา กระตุ้นการท่องเที่ยว
.
4. มีการสั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมการทำกิจกรรมของสมัชชาเด็กและเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงจากเยาวชนได้อย่างแท้จริง
.
5. ครม. มีการอนุมัติงบกลางให้กับทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เพื่อนำไปประมูลสิทธิการจัดงาน InterPride World Conference และกิจกรรม Road To World Pride ส่งเสริมนโยบายสนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ ของรัฐบาล และเตรียมเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ในปี 2028
.
6. รวมทั้งอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปประกอบพิจารณาและนำส่งวิปรัฐบาลก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป
.
7. ครม. ได้อนุมัติงบกลางตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post