Digiqole ad

นายกฯ เปิดเผย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการแนวทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยทำประชามติ 3 ครั้ง

 นายกฯ เปิดเผย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการแนวทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยทำประชามติ 3 ครั้ง
Social sharing

Digiqole ad
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบในหลักการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญเสนอ โดยที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นการทำประชามตินั้น เห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติ จำนวน 3 ครั้ง และควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนแสดงเจตจำนงในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยตรง
.
ซึ่งในรายละเอียดนั้น นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า
คณะกรรมการศึกษาแนวทางเพื่อการทำประชามติ ได้ศึกษาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างเรื่องรัฐธรรมนูญ ได้เสนอรายงานผลการศึกษามาแล้ว เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมีมติสำคัญคือ
.
1. การลงประชามตินี้ ให้ทำ 3 ครั้ง
.
ครั้งที่ 1 เห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่?
.
ครั้งที่ 2 ทำประชามติ ในขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติม ม.256) ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่
.
ครั้งที่ 3 เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จ ให้จัดทำประชามติ เพื่อให้ประชาชนให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
.
2. เนื้อหาคำถามในการทำประชามติครั้งที่ 1 ให้ถามประชาชนว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด 1 หมวดทั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์”
.
จากนั้น เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ ในการทำประชามติครั้งแรกจะต้องดำเนินการภายใน 90-120 วันนับแต่วันนี้ ดังนั้นจะอยู่ระหว่าง 21 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2567 การทำประชามติครั้งนี้จะไม่มีการตั้งคำถามว่าจะมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) หรือไม่ โดยใช้งบประมาณประมาณ 3,200 ล้านบาทในการทำประชามติครั้งแรก
ที่มา :
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post