Digiqole ad

นายกฯ กล่าวเปิด ‘SCBX NEXT TECH’ คอมมูนิตี้แห่งโลกอนาคตที่เป็นพื้นที่ในการสนับสนุนการสร้างกลุ่มคนดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 นายกฯ กล่าวเปิด ‘SCBX NEXT TECH’ คอมมูนิตี้แห่งโลกอนาคตที่เป็นพื้นที่ในการสนับสนุนการสร้างกลุ่มคนดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเปิด ‘SCBX NEXT TECH’ คอมมูนิตี้แห่งโลกอนาคตที่เป็นพื้นที่ในการสนับสนุนการสร้างกลุ่มคนดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
.
1. ก่อนเปิดงาน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสยามพารากอนว่า คณะรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจสุดซึ้งกับเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวานนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ พร้อมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการป้องกันและความปลอดภัยของประชาชน
.
2. จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิด ‘SCBX NEXT TECH’ ว่าเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย มีการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้คนทุกเจเนอเรชันที่มีความสนใจเทคโนโลยีทุกแขนง ได้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตนเอง ตลอดจนได้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนได้รับความรู้ประสบการณ์จากโกลบอลพาร์ทเนอร์จากทั่วโลก ที่นำเสนอคอนเทนต์และเวิร์กชอปที่น่าสนใจ
.
3. อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างเสรี และปลอดภัยในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือประเด็นอื่นๆ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างคนรุ่นใหม่ด้วยกันเอง และคนทุกๆ รุ่น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และรับมือกับปัญหาในอนาคต
.
4. นอกจากนี้ ‘SCBX NEXT TECH’ ยังเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดบรรยากาศการค้า การลงทุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ SOCIAL CO-CREATORS และในหลากหลายอาชีพ ได้เกิดไอเดียในการพัฒนาดำเนินธุรกิจ โดยการนำความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและก้าวเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
.
5. ทั้งนี้ การพัฒนาให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เราต้องรับรู้ว่าประเทศไทยจะดึงดูดนักลงทุนมาเพื่อพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เรามีความพร้อมหรือไม่ ปัจจัยดึงดูดนักลงทุนคืออะไร เรามีกำลังคนที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ คุณภาพได้ตามที่เอกชนต่างชาติต้องการหรือไม่ รวมทั้งบริษัทต่างๆ ย่อมต้องการแรงงานที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุุน ถือเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมต้องเร่งสร้างคน สร้างกลุ่มคนดิจิทัล เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่อไป
.
6. นายกรัฐมนตรียังชื่นชมในความร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัททั้ง บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปม้นท์ จำกัด และบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนพันธมิตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การลงทุนและโซเชียลมีเดีย ที่ได้ร่วมกันจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น ถึงแม้สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงจุดเล็ก ๆ แต่สามารถเติบโตให้ใหญ่ขึ้นและทุกคนเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยพร้อมที่จะนำไปข้างหน้าให้เท่าทันกับโลกสมัยใหม่ สู้กับต่างชาติและได้นำความมีศักดิ์ศรีขึ้นมาให้กับประชาชนคนไทย
.
7. จากนั้น นายกรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดร่วมกับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นส์ จำกัด, นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารองค์กรด้านเทคโนโลยีทุกแขนง ตลอดจนภาคเอกชน และผู้บริหารบริษัทพันธมิตร เข้าร่วมงานด้วย
.
Facebook Comments

Related post