Digiqole ad

นายกฯเศรษฐา ทวีสิน เปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 นายกฯเศรษฐา ทวีสิน เปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
.
1. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี และปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดทั้งหมด เป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บ่อนทำลายสังคมไทยมาอย่างยาวนาน รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด และได้เริ่มปฏิบัติการ Quick Win ในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ค้า จัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย เข้ารับการบำบัด ลดความรุนแรงจากปัญหาจิตเวชจากยาเสพติด
.
2. ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ยังคงมีความรุนแรง ประชาชนยังคงมีข้อกังวลจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากความห่วงในใยลูกหลาน ตนเองได้รับข้อร้องเรียนมาโดยตลอด ในระหว่างการลงพื้นที่ไปในหลายจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ได้เห็นแววตาของพ่อแม่ที่มีลูกหลานติดยาเสพติด ได้ฟังเรื่องร้อนใจซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าใจ ขอให้เอาจริง เอาจัง ช่วยเหลือลูกหลานของพวกเค้า ของพวกเรา ของพวกท่าน ให้พ้นจากยาเสพติดให้ได้
.
3. นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การจัดการยาเสพติด ต้องเริ่มที่แหล่งต้นตอ ซึ่งมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดใน หลายจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเริ่มเคลื่อนย้ายมาทางตะวันตกด้าน จ.ตาก จ.กาญจนบุรี หรือ จ.ระนอง รวมทั้ง และต้องมีการจัดการที่จุดระบาด ซึ่งมีหลายจังหวัดที่น่าเป็นห่วง ทั้งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลา ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังประสบปัญหา สงครามกลางเมืองภายในประเทศ เป็นเหตุให้การผลิตยาเสพติดเพื่อนำมาซึ้งการส่งออกยาเสพติดจำนวนมาก เป็นเงินทุนในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการดำเนินการทางการเมือง สถานการณ์ที่กล่าวมานั้น เป็นเหตุทำให้ยาเสพติดมีการเพิ่มขึ้นและได้ทะลักเข้าสู่ตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนเยอะมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาทางด้านจิตเวชจากยาเสพติดแทบทุกจังหวัด
.
4. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการ อย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยให้เร่งลดความรุนแรงจากภัยยาเสพติดอย่างจริงจังตาม ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่อนุมัติไปแล้ว และได้เริ่มปฏิบัติการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้น ยาเสพติดตามแนวชายแดน การจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ค้า จัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
.
5. นอกจากนี้ ต้องเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย เข้ารับการบำบัด ลดความรุนแรงจากปัญหาจิตเวชจากยาเสพติดโดย เน้นหนัก 30 จังหวัดเป็นเป้าหมายแรก นอกจากนี้ยังมีการเผาทำลายยาเสพติดของกลางมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 340 ตัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนทั้งประเทศ ว่าลูกหลานขอทุกคน จะไม่ถูกยาเสพติดกัดกินอีกต่อไป
.
6. นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบาย 10 ข้อ ในการลดปัญหายาเสพติด คือ
.
6.1. ลดความรุนแรงจากปัญหาผู้ที่มีอาการจิตเวชจากยาเสพติด
6.2 ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการบำบัดรักษา และต่อยอดการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจร
6.3 ดำเนินนโยบายร่วมมือกับต่างประเทศเชิงรุก และเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
6.4 ยกระดับการปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่าย/กลุ่มการค้ายาเสพติด ด้วยการตัดวงจรทางการเงินและการริบทรัพย์สิน
6.5 ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่
6.6 ปลุกประชาชนให้ตื่นตัวและเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.7 สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใหม่ ๆ
6.8 กำหนดเป้าหมาย และ KPI ลดปัญหายาเสพติดภายใน 4 ปี
6.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้
6.10 การบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ ผนึกกำลังร่วมกันประสานงาน
.
7. “จากความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลและทุกภาคส่วน จะมีผลทำให้ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงตามเป้าหมาย ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้กับครอบครัว ทำให้ผู้เสพ กลายเป็นผู้ป่วย ทำให้ชุมชนปลอดจาก ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐบาล และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ” นายกรัฐมนตรี ย้ำในที่สุด
.
8. โอกาสนี้ รัฐมนตรีเข้าร่วมรับมอบนโยบายประกอบด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับนโยบายรวมกว่า 500 คน และพลเรือน ตำรวจ ทหาร รับชมผ่านระบบ Zoom 2,524 ช่องภาพ รวมกว่า 25,000 คนร่วมรับฟังนโยบายด้านเร่งด่วนปราบปรามยาเสพติด
.
Facebook Comments

Related post