Digiqole ad

นายกอบต.สระใคร ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบาย การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

 นายกอบต.สระใคร ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบาย การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
Social sharing
Digiqole ad

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณ ลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดย นายสมนึก รัตนะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เข้าร่วมพิธีเปิดการ (kick off) ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยปฏิบัติการ (Kick off) เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงในการทำงานขับเคลื่อนตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งออกตรวจจัดระเบียบสังคม และเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามกิจกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่

1.ยาเสพติด
2.การค้ามนุษย์
3.การครอบครอง และพกพาอาวุธปืน
4.การพนัน
5.การดำเนินการติดตาม และเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล
6.สถานบริการและสถานบันเทิงล

 

Facebook Comments

Related post