Digiqole ad

“นายกรัฐมนตรี” หารือ กสศ. เดินหน้าสนับสนุนการศึกษา เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก “สลากการกุศล” ระดมทุนช่วยเด็กไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา

 “นายกรัฐมนตรี” หารือ กสศ. เดินหน้าสนับสนุนการศึกษา เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก “สลากการกุศล” ระดมทุนช่วยเด็กไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา
Social sharing

Digiqole ad
นายกรัฐมนตรี’ หารือ กสศ. เดินหน้าสนับสนุนการศึกษา เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก ‘สลากการกุศล’ ระดมทุนช่วยเด็กไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา
1. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษาพรรคเพื่อไทย หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานบอร์ด กสศ.และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผจก กสศ.และกรรมการบอร์ด กสศ. พร้อมมอบกระเช้าสินค้าท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อปี 2564 มีโอกาสร่วมเวทีเสวนา THE STANDARD Economic forum 2021 โดยมองว่าความยากจนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ มาตรการทางการเงินจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาซึ่งความเท่าเทียม ที่ผ่านมามีการด้อยค่าการศึกษา จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันเสนอทางออก อีกทั้งเมื่อครั้งที่ยังทำงานอยู่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ด้วยการออกหุ้นกู้ระดมทุน 100 ล้านบาท ใช้ในโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ สนับสนุนการศึกษาเด็ก ที่จังหวัดราชบุรี จึงหวังว่าจะมีบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ เริ่มต้นดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้อีก
3. ระหว่างการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ กสศ.นั้น นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับคณะทำงาน เพื่อพิจารณารายละเอียดความเป็นไปได้ ในการที่รัฐบาลจะออกสลากเพื่อการกุศล (สลากเพื่อความเสมอภาค) เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาของไทยด้วย โดยจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เร็วๆนี้
4. นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความเห็นด้วยกับนโยบายที่ กสศ.พยายามทำและอาจมีส่วนช่วยได้มากขึ้น ซึ่งในเรื่องของสลากการกุศล หรือการบริจาค ขอรับไปพิจารณาดำเนินการ หากทำการระดมทุนได้มาก มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพ กสศ.มากขึ้นได้ ส่วนเรื่องมาตรการด้านภาษี เมื่อมีผู้บริจาคเงินเข้า กสศ.สามารถดำเนินการต่อได้ทันที โดยหลังจากแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจะสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นจึงยืนยันสิ่งใดที่สามารถทำได้รวดเร็ว จะทำทันที ขณะเดียวกันก็จะไปศึกษาในรายละเอียดของงบประมาณด้วย แต่ยืนยันว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในฐานะควบคุมกำกับดูแล กสศ. อย่างเต็มที่
5. สำหรับ กสศ.เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2560 การบริหารงานเป็นอิสระ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับและดูแล คณะกรรมการบริการ กสศ.กำหนดนโยบายเป้าหมายและแนวทางดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยข้อเสนอของ กสศ.ได้แก่
1) มาตรการบริจาค กสศ.สามารถลดหย่อนภาษีได้ มาตรการเป็นแบบปีต่อปี เสนอให้รัฐบาลดำเนินการต่อเนื่อง
2) ประเทศไทยยังมีปัญหา ‘จนข้ามรุ่น’ ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการศึกษา
3) ประชากร 20 ล้านคนขาดทักษะ จึงทำให้ยากจน กระทบถึงการเข้าถึงการศึกษา
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post