Digiqole ad

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ “เชียงใหม่-อุตรดิตถ์-ภูเก็ต”

 นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ “เชียงใหม่-อุตรดิตถ์-ภูเก็ต”
Social sharing
Digiqole ad
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดภูเก็ต เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในภาคเหนือ และติดตามโครงการสำคัญตั้งแต่ระบบจัดการน้ำ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน การพัฒนาจุดผ่านแดน การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ และแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
.
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ จะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และที่จังหวัดภูเก็ตในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
.
[ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ]
.
10.15 น.​- 11.15 น. นายกรัฐมนตรีประชุมประเด็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ กองทุน We love Chiang Mai และปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
.
12.30 น. – 13.00 น. นายกรัฐมนตรีติดตามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วย Soft Power ณ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
.
16.30 น. นายกรัฐมนตรีประชุมประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
19.00 น. นายกรัฐมนตรีชมการแสดง “ต่อยอดแสงหลวง บวงทรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง ประจำปี 2566” ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมพบปะผู้แทนภาคเอกชนและ YEC เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
.
[ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ ]
.
12.15 – 12.45 น. นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก / โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก / โครงการแก้มลิง บึงมาย บึงกะโล่ บึงช่อ บึงหล่ม และโครงการอื่น ๆ) และพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
.
14.30 – 15.00 นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอลับแล และติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองลับแล เมืองมหัศจรรย์ของผลไม้ เมืองงาม 3 วัฒนธรรมบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของประชาชน (Soft Power of Uttaradit)
.
16.30 – 17.00 นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ได้แก่ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด
.
[ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 จังหวัดภูเก็ต ]
.
16.00 – 14.00 น. นายกรัฐมนตรีติดตามการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล สถานการณ์นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนจุดห้ามเล่นน้ำ จมน้ำ เกิดเหตุสภาพอากาศแปรปรวน คลื่นสูง เรือโดยสารโดนกัน มีผู้บาดเจ็บ และลอยคอในทะเล ณ โรงแรม Kudo Hotel and Beach Club
.
19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post