Digiqole ad

นายกรัฐมนตรี ร่วมแข่งฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา และเยี่ยมชมประเพณีวิถีพื้นถิ่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกับประชาชน ที่วัดสุวรรณาราม พร้อมขอบคุณชาวหนองบัวลำภูที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น

 นายกรัฐมนตรี ร่วมแข่งฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา และเยี่ยมชมประเพณีวิถีพื้นถิ่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกับประชาชน ที่วัดสุวรรณาราม พร้อมขอบคุณชาวหนองบัวลำภูที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น
Social sharing
Digiqole ad
นายกรัฐมนตรี ร่วมแข่งฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา และเยี่ยมชมประเพณีวิถีพื้นถิ่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกับประชาชน ที่วัดสุวรรณาราม พร้อมขอบคุณชาวหนองบัวลำภูที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น
.
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 17.20 น. ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา ซึ่งเป็นเยาวชนที่เคยติดยาเสพติด แต่ปัจจุบันได้ผ่านการบำบัดแล้วด้วยความสมัครใจเอง หันมาออกกำลังกาย สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ทางอำเภอสุวรรณคูหาจึงยกให้เป็นเยาวชนฮีโร่ หวังให้เป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชน โดยนายกรัฐมนตรีภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลว่า รู้สึกดีใจที่ได้เล่นฟุตบอลเพราะปกติเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้ว พร้อมกับกล่าวเชิญชวนให้เด็กเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และหันมาออกกำลังกายแทนการใช้ยาเสพติด
.
จากนั้นในเวลา 18.15 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางไปวัดสุวรรณาราม เยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่น ร่วมกิจกรรมประเพณีกับประชาชนและรับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน เมื่อเดินทางถึงได้เข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาจำลอง พระประธานประจำวัด กราบนมัสการพระมหาอภิชาติ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และเดินชมกิจกรรมประเพณีพื้นถิ่น อาทิ การทำข้าวจี่ การประดิษฐ์ธุง การทำดอกผึ้ง และการฉายหนังกลางแปลง อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้เดินเยี่ยมชมตลาดวัดบ้านเรา ชุมชนวัดสุวรรณาราม โดยสินค้าภายในตลาดเป็นสินค้า OTOP อาทิ ข้าวฮางงอก ผลิตภัณฑ์ไหมพรม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
.
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับการผูกข้อมือจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน อาทิ ปลานึ่ง ส้มตำ ยำรวม ผลไม้ ผักต้ม แจ่วพริกสด เป็นต้น พร้อมชมการแสดงของตัวแทนนักเรียน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น อาหารที่อร่อย จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรำวง และเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับที่พัก
ที่มา :
Facebook Comments

Related post