Digiqole ad

“นายกรัฐมนตรี” ร่วมงานการแถลงข่าวการจัดการหนี้ทั้งระบบ

 “นายกรัฐมนตรี” ร่วมงานการแถลงข่าวการจัดการหนี้ทั้งระบบ
Social sharing
Digiqole ad

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการหนี้ทั้งระบบ

โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

Facebook Comments

Related post