Digiqole ad

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

 นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
Social sharing
Digiqole ad
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย หนองคาย และอุดรธานี) วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนหน้าการประชุม นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้สวมใส่ผ้าขอขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู สีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู อาทิ โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบการให้ความรู้ทางการเงินและมาตรการแก้ปัญหาหนี้รายย่อย, การบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, และยุทธศาสตร์กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนซื้อผ้าขิดไหมทอยกดอก สีกรมท่า ความยาว 2 เมตร ของกลุ่มทอผ้าขิดไหมของนางลำดวน นันทะสุธา ประธานกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขิดบ้านโพธ์คำ และยังมีกลุ่มแม่บ้านจากบ้านโนนสูง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มอบผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายลูกแก้ว สีบานเย็น ยาว 7 เมตร ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งผ้าผืนนี้ได้มัดเป็นชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งใช้ระยะเวลาทอนานกว่า 1 เดือน เพื่อเป็นการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งผืนที่จะมอบให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้ผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟต์เพาเวอร์ หนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
.
Facebook Comments

Related post