Digiqole ad

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 12 กันยายน 2566 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

 นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 12 กันยายน 2566 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
Social sharing
Digiqole ad
“นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 12 กันยายน 2566 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดว่า รัฐบาลที่มาโดยประชาชนถือว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญมาก และขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ให้คำแนะนำเรื่องกรอบระยะสั้น
.
เรื่องปัญหายาเสพติด พรรคร่วมรัฐบาลได้ลงพื้นที่ มีการร้องเรียนปัญหาจากพี่น้องประชาชนไม่ด้อยไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง เรื่องผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วย เราจัดการแน่นอน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ ถ้าผู้ป่วยรักษาหายแล้ว จะทำอย่างไรที่จะส่งเขากลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ครอบครัวอย่างมีศักดิ์ศรี และไปประกอบอาชีพอย่างที่ท่านพูดได้โดยไม่กลับมาเสพอีก
.
เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ทำผิด เรื่องการยึดทรัพย์ ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งรัฐบาลนี้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการยึดทรัพย์โดยเร็ว
.
เรื่องการทำลายยาเสพติดที่จับได้ ก็เป็นอีกเรื่องที่มีขบวนการที่จะเผาหรือทำลายช้าไปกว่าที่คณะทำงานเบื้องต้นได้แจ้งให้ทราบ อาจจะมีการทำผิดลักลอบเอาออกมา ตรงนี้รัฐบาลตระหนักดีและจะมีการเร่งรัดทำแผนงานระยะสั้น ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวแนะนำ
.
รัฐบาลนี้ ตระหนักดีถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาและให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อให้สถาบันครอบครัวของประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
.
สุดท้าย เรื่องผู้ใหญ่บ้านที่จะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ลูกหลานไปเสพยาเสพติด ต้องมีการพูดคุยทำให้ครอบครัวอบอุ่น ไม่กลับไปเสพยาเสพติดก็เป็นสิ่งสำคัญและต้องใช้เวลาพอสมควร
.
เร่งรัดให้มีคณะกรรมการจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อวางแผนการทำงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างบูรณาการ และหากมีความคืบหน้าจะแถลงให้ประชาชนอีกครั้ง
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post