Digiqole ad

นายกรัฐมนตรี กำชับเร่งแก้ไขปัญหา เหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรม เร่งกำจัดกากถูกวิธี เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

 นายกรัฐมนตรี กำชับเร่งแก้ไขปัญหา เหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรม เร่งกำจัดกากถูกวิธี เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
Social sharing

Digiqole ad
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 14.40 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ ตรวจติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมี อุตสาหกรรม ณ บริษัท วินโพรเสส จำกัด ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามเพิ่มเติมความคืบหน้าล่าสุดตลอดจนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานว่าสาเหตุดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ เพราะต้องรอให้เปลวไฟสงบจึงจะสามารถนำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการ เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ซีเรียส ส่งผลกระทบต่อประชาชน ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
.
1. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมสถานการณ์การปะทุ และเหตุเพลิงไหม้จนเข้าสู่สภาวะปกติ​ และจัดทำแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูเยียวยาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศตามชุมชน และรายงานผลให้ทราบ เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
4. เร่งจัดการนำกากอันตรายในพื้นที่ไปกำจัดให้ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการรับมือ​ และแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนซึ่งอำจทำให้วัตถุอันตรายรั่วไหลออกนอกพื้นที่ โดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
5. รวมทั้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด บูรณาการตรวจสอบโรงงานประเภทนี้ทั่วประเทศ และจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อีก
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post