Digiqole ad

นายกรัฐมนตรีเยือน ‘ยะลา’ เดินหน้า ‘เที่ยวใต้ สุดใจ’ ลดขั้นตอน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโต

 นายกรัฐมนตรีเยือน ‘ยะลา’ เดินหน้า ‘เที่ยวใต้ สุดใจ’ ลดขั้นตอน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโต
Social sharing

Digiqole ad
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ณ จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีสาระสำคัญดังนี้
09.30 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายกรัฐมนตรี และคณะได้สวมเสื้อมัดย้อมสีมายา ลายดอกพิกุลแซมด้วยใบศรียะลา สัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดยะลา
.
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมแนวคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนักเรียนที่ดำเนินโครงงานที่ดีและเป็นประโยชน์ พร้อมสอบถามเรื่องทุนโครงงานของนักเรียน และการพัฒนาต่อยอดสินค้าจากนักเรียน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดให้คนเข้าถึงลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านแอปพลิเคชัน นายกฯ เน้นให้ทำเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่ให้ดี แล้วค่อยพัฒนาไปยังพื้นที่อื่น ๆ
.
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปสักการะหลวงปู่ทวด และกราบนมัสการพระครูอนุกูลปริยัติกิจ (สวัสดิ์ อรุโณ) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ ณ วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้กล่าวสนทนากับพระครูอนุกูลปริยัติกิจ (สวัสดิ์ อรุโณ) โดยนายกรัฐมสตรี กล่าวว่า ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีโอกาสสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
.
14.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายวิธีการเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหลเบตง และปลาพลวงชมพูฮาลาบาลา สู่ GI ไทย ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งวิธีการเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล เป็นรูปแบบการเลี้ยงในระบบน้ำไหลผ่าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผันน้ำจากลำธารเข้าสู่ฟาร์ม ทำให้ผลิตปลานิลที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรปลานิล ขนาด 1 กก. ขึ้นไปในราคา 90 – 100 บาท ต่อ กก. นายกรัฐมนตรี กล่าวพร้อมส่งเสริมผู้ที่สนใจแต่ยังขาดเงินทุน อยากให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยสนับสนุน
.
15.40 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางเยือน สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายกฯ กล่าวถึงการได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง อากาศดี มีพืชพันธุ์ดอกไม้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเช็คอินสำหรับการท่องเที่ยว และดอกไม้สามารถส่งออกไปต่างประเทศสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงหากทำเนียบรัฐบาลมีกิจกรรมอะไร ต้นไม้ และดอกไม้เหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ได้
.
17.20 น. ณ ด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า เบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญ รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคในเรื่องการค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยว สำหรับโครงการที่เสนอมา ขอให้กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดยะลา พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ รวมถึงกำหนดแผนงานและงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อจะได้ผลักดันการพัฒนาต่อไป
.
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยกล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ได้ค้นพบสิ่งที่มีค่า โอกาส และศักยภาพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมองเห็นเน้นการสร้างโอกาส และความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
.
หากย้อนไปประมาณปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ลดน้อยลงไปมาก ควบคู่กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐบาลนี้เข้ามาได้มีการยกเลิกใบ ตม. 6 ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสุดสัปดาห์ จาก 10,000 คน เพิ่มเป็น 30,000 กว่าคน ส่งผลทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยที่เกิดจากการท่องเที่ยว
.
ตรงนี้จึงเกิดไอเดียและความคิดที่จะเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น โดยนำสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่นำมาให้ชาวโลกได้รับรู้ ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามา จะทำให้คนพื้นเมืองมีรายได้มากขึ้น พอมีรายได้มากขึ้นก็จะลืมเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง โดยหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำอะไรที่ดีกันต่อไป
.
จากนั้นในตอนค่ำ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอเมืองเบตง ทักทายพี่น้องประชาชน พร้อมสักการะศาลเจ้าวัดกวนอิม โดยนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ข้อความว่า
“ผมเดินจากโรงแรมที่พัก ผ่านวงเวียนหอนาฬิกาเบตง วันนี้มีงานไหว้เจ้าของศาลเจ้าวัดกวนอิม เป็นงานประจำปีพอดี เลยได้มีโอกาสไหว้เทพเจ้า พร้อมชมการเชิดมังกร และสิงโตกลางเมืองเบตงเลยครับ
.
เดินเลยมานิดในระแวกเดียวกัน ก็ได้มาทานข้าวมันไก่ต้าเหยิน (กิตติ) อร่อยสมคำร่ำลือจริง ๆ ครับ”
.
ที่มา :
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post