Digiqole ad

นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ ปัญหาภัยแล้ง จ.มหาสารคาม กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานให้เกิดผลจริง เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน

 นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ ปัญหาภัยแล้ง จ.มหาสารคาม กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานให้เกิดผลจริง เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน
Social sharing

Digiqole ad
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบ ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
.
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการมาเยี่ยมตรวจราชการ จ.มหาสารคาม ในวันนี้มาดูทั้งเรื่องยาเสพติด เรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และปัญหาการบริหารจัดการน้ำ โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ตำรวจ ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม จัดทําข้อมูลบัญชีผู้ค้ายาเสพติด แบ่งเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก โดยต้องระบุและกําหนดกรอบระยะเวลาที่จะปราบปราม แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันนี้ การปราบปรามยาเสพติดขั้นเด็ดขาด ผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองถือว่ามีความผิด ขอให้ดูที่เจตนาว่าเป็นผู้เสพหรือเป็นผู้ขาย หากเป็นผู้ขายต้องจัดการขั้นเด็ดขาด โดยให้รายงานผลมาที่สํานักนายกรัฐมนตรีทุกเดือน
ส่วนมาตรการการยึดทรัพย์ การเผาทําลายของกลางต้องทําโดยเร็ว และอย่ามีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้งเพราะสังคมจะเกิดข้อสงสัยเกิดขึ้น ตรงนี้ขอให้จัดการเด็ดขาด ส่วนกรณีที่เป็นผู้เสพขอให้ถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาบําบัด ดังนั้น ขอให้ อปท. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ตํารวจ ทหาร ทํางานอย่างบูรณาการ เปิดศูนย์บําบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในพื้นที่ของส่วนราชการที่ควบคุมได้ เช่น ค่ายทหาร โดยให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาจัดการเรื่องการบําบัดดูแล ขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้ามาดูแลเรื่องระเบียบ การจัดการ และความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ยืนยันขอให้เราเคร่งครัดปฏิบัติ และคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่
.
ส่วนปัญหาหนี้นอกระบบ นายกรัฐมนตรีจำนวนลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เข้ามาลงทะเบียนในระบบมีประมาณไม่ถึงสามพันคน ซึ่งต้องยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งตำรวจ ข้าราชการ นายอำเภอ ได้ทำงานกันอย่างหนัก นำทุกคนเข้าสู่ระบบให้มีการไกล่เกลี่ยหนี้ให้ได้ แต่ตัวเลขที่แสดงออกมาดังกล่าวก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะตัวเลขหนี้นอกระบบที่มีอยู่ทั้งระบบมีเป็นแสนล้าน จึงขอให้กำลังใจทุกหน่วยงาน และขอให้ทำงานหนักขึ้นในการจัดตลาดนัดหนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกหนี้เข้ามาแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้มากขึ้น ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ก็ต้องดูแลเรื่องของผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ที่ข่มขู่ และไม่ยอมเข้าสู่ระบบ ดังนั้นหากเราแก้ที่รากฐานของปัญหาหนี้นอกระบบได้ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลงไป
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องการที่เอาชุมชนเข้ามาเป็นส่วนแก้ไขในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นโครงการหัวโทนโมเดล ดึงหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมกันบูรณาการ ทุก ๆ คนต้องช่วยกัน โดยขอย้ำอีกครั้งว่าถนนนี้ยังอีกไกล เชื่อว่าเรามีแผนงานที่ชัดเจน แม้ว่าปัญหายังอยู่ ราคายาบ้าก็ยังไม่ขึ้น ถึงแม้จับได้มากขึ้นเป็น 3-4 เท่าก็ตาม เราต้องทำงานกันหนักขึ้น และต้องทำงานร่วมมือกันให้มากขึ้น ในส่วนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ อยากให้จังหวัดช่วยกันรณรงค์ให้ลูกหนี้เข้ามาพูดคุยกันมากกว่านี้ เพราะเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญ
.
เรื่องปัญหาภัยแล้งนั้น นายกรัฐมนตรีห่วงใยเรื่องน้ำกินน้ำใช้ จึงขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดูแลเรื่องน้ำ ทั้งรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ และรถขนน้ำไปให้บริการประชาชน รวมถึงเร่งการขุดลอกแหล่งน้ำ และซ่อมบํารุงระบบประปาแก่ชุมชน และขอให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมการทหารช่าง ใช้รถบรรทุกน้ำของทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำกินน้ำใช้ เน้นย้ำให้ดูแลน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอ
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post