Digiqole ad

นายกรัฐมนตรีติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนจันทบุรี รัฐบาลตั้งเป้าหมายส่งออกทุเรียนปีนี้ให้ได้ 130,000 ล้านบาท

 นายกรัฐมนตรีติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนจันทบุรี รัฐบาลตั้งเป้าหมายส่งออกทุเรียนปีนี้ให้ได้ 130,000 ล้านบาท
Social sharing

Digiqole ad
วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.40 น. ณ สวนนวลทองจันทร์ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง และรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุเทพ นภพันธ์ เจ้าของสวนนวลทองจันทร์ และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรี จากนายสุเทพ นภพันธ์ เจ้าของสวนนวลทองจันทร์ตัวแทนชาวสวนทุเรียนนำเสนอปัญหาอุปสรรค ดังนี้
.
1.สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดสภาวะภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในสวนไม่เพียงพอ ทั้งในสวน
ของตนเองและพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยรอบ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ
.
2.ปัญหาแรงงาน ทั้งในด้านปริมาณที่ไม่เพียงพอ และค่าใช้จ่ายต่อรายในการนำเข้า-ต่ออายุแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แรงงานกัมพูชา ลาว และพม่า
.
3.การขนส่งมีต้นทุนสูง ตู้คอนเทนเนอร์มีไม่เพียงพอ
.
4.ขาดแคลนเทคโนโลยีในการตรวจวัดความสุกแก่ของทุเรียนที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพผลผลิตตั้งแต่สวน (ตรวจก่อนตัด) จนถึงโรงคัดบรรจุ (ตรวจก่อนปิดตู้)ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่/วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ รวมถึงการควบคุมโรคระบาดในสวนทุเรียน
จากนั้น นายกฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาจังหวัดจันทบุรี โดยทราบว่าเป็นต้นฤดูของการเก็บผลผลิต ถือได้ว่าเป็นหัวมังกรของพืชฤดูร้อน ไม่ว่าจะเป็นเงาะ มังคุด และทุเรียน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในวันนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการทำพืชเศรษฐกิจผลไม้เพื่อการส่งออก ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่มีผลผลิตออกมา ต่อจากนั้นก็จะมีผลไม้จากจังหวัดภาคใต้มีผลผลิตออกมาสู่ตลาด
.
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าประเทศจีนรับประทานทุเรียนเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 0.7 กิโลกรัม คนไทยรับประทานทุเรียนเฉลี่ยประมาณ 5 กิโลกรัมหรือประมาณ 7 เท่า จึงเป็นโอกาสที่จะบริโภคมากขึ้น แต่เราต้องพัฒนาและปลูกทุเรียนเพิ่มและสนุบสนุนการเพาะปลูกให้เหมาะสมรวมถึงต้องดูถึงคู่แข่งอย่างเวียดนาม จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาสายพันธุ์ทุเรียน รวมถึงดูแลด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย
.
ส่วนเรื่องปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังมีไม่เพียงพอและราคาแพง ขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งหามาตรการสนับสนุนการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ผลไม้ออก
.
สำหรับเรื่องแรงงาน ขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณามาตรการหาแรงงานในสวนผลไม้ให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ผลผลิตออกเป็นจำนวนมาก ขอให้จัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสวนทุเรียน พร้อมชิมทุเรียนพันธุ์นวลทองจันทร์ พันธุ์ก้านยาว และพันธุ์หมอนทอง โดยนายกฯ พูดว่า “อร่อย หวานมัน”
.
จากนั้นเวลา 11.30 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริษัท ดราก้อน เฟรช ฟรุท จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานคัดบรรจุผลไม้ โดยมี นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมชม โดยโรงงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงคัดบรรจุทุเรียนสดและส่งออกรายใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี ได้รับรองมาตรฐาน GMP และขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร ผ่านมาตรฐานในอาคารการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ตามหลัก GMP มีการคัดแยกคุณภาพทุเรียนแบ่งสัดส่วนและน้ำหนักอย่างชัดเจน และชุบน้ำทำความสะอาดกำจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยการเป่าลม ผ่านกระบวนการผึ่งให้แห้ง แพ็คบรรจุ และโหลดสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ โดยในปัจจุบันประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนเป็นหลักกว่า 90%
.
ทั้งนี้ ในเพจเศรษฐา ทวีสิน ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมถึงการไปตรวจเยี่ยมสวนทุเรียนในวันนี้ไว้ว่า “ในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าในการส่งออกทุเรียนให้ได้ 130,000 ล้านบาท ทุเรียนจันทบุรีของดีภาคตะวันออกไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วย”
.
ที่มา :
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post